/ Fantasy Romance / Magical Elemental Charm Academy: School of Magic

Magical Elemental Charm Academy: School of Magic Book Magical Elemental Charm Academy: School of Magic Book original

Magical Elemental Charm Academy: School of Magic MECA

Fantasy Romance 2 Chapters 3.1K Views

Author: Yowmiiee_Starx

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Si Nika Shainna Crowford ay isang simpleng tao na nangangarap na magkaroon ng isang kapangyarihan. Mahilig siya sa mga fantasy stories and movies. Hindi nya lang alam na may kakaiba siyang taglay. Makikilala niya ang isang kaibigan na sya ang magdadala sa kaniya sa mundo kung saan siya nararapat at nababagay.


"To leave in peace and to save the world is to sacrifice."

General Audiences

Fans

 1. DaoistlO06C4
  DaoistlO06C4 Contributed 1
 2. Avatar
  (Vacant)
 3. Avatar
  (Vacant)

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews