MARBLE: NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / MARBLE: NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE

MARBLE: NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE MARBLE: NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE original

MARBLE: NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE

Contemporary Romance 176 Chapters 259.5K Views

Author: Dearly_Beloved_9088

4.9 (22 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

MARBLE----mukhang bampira na dalaga sa haba ng dalawang pangil na ngipin at ginawang subdivision ng malalaking pimples ang mukha na nang makagraduate ng high school ay napilitang isama ng tyahin sa Manila ngunit iniwan sa Luneta at naging taong grasa subalit nakita ng isang matandang pulubing may alzheirmer's disease pala at napagkamalan siyang ina nito na magulang pala ng isang mayamang anak at lolo ng binatang nagnakaw ng kanyang first kiss na halos pandirihan siya pagkatapos, at ang naging motto sa buhay ay NEGATIVE ATTRACTION EQUALS LOVE.

Subaybayan niyo po ang pakikipagsapalaran ni Marble upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay at mahalin ng lalaking kanyang itinatangi.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com