Mi Bella: Billionaire's Secret Wife - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Mi Bella: Billionaire's Secret Wife

Mi Bella: Billionaire's Secret Wife Mi Bella: Billionaire's Secret Wife original

Mi Bella: Billionaire's Secret Wife

Contemporary Romance 10 Chapters 32.7K Views

Author: leexhian

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Bella dream to become a professional chef. Kaya ng may pagkakataon na makapunta siya sa France para doon mag-training, wala siyang sinayang na pagkakataon.

Ng nasa France na siya, tumuloy muna siya sa farm ng pagaari ng bestfriend niya at sa hindi inaasahan nakilala niya ang isang lalaki iibigin niya ng lubos at naging asawa siya nito.
Si Zandro.

Pero sa pagsasama nila hindi inakala ni Bella na may sekreto itong tinatago sa kanya na anak pala ito ng isang maimpluwensya at bilyonaryong pamilya. At dahil sa isang pangyayari, hindi na niya kinaya pa at hindi na siya nagpakita.

6 years have passed at tahimik na namumuhay mag-isa si Bella ng ang isang taong iniiwasan at tinataguan niya ay makikita niya muli at ngayon ay maniningil ito dahil sa pag-iwan niya anim na taon na ang nakakalipas. Dahil hindi niya alam na ang pinagtatrabauhan niyang hotel ay isa sa pag-aari nito.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author leexhian

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.