Minaru's Quest - Teen

/ Teen / Minaru's Quest

Minaru's Quest Minaru's Quest original

Minaru's Quest MQ

Teen 7 Chapters 14K Views

Author: Rosencruetz

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Isa na marahil si Minaru sa mga dalaga na nangangarap ng isang mala-fairytale na love life. Iyon nga lang, 'di tulad ng isang tipikal na prinsesa na nababasa sa mga sikat na fairytales na mahinhin at sopistikada, si Minaru na marahil ang kabaliktaran-isang matapang at walang inuurungan na dalaga.

Ngunit sa kabila ng kaniyang mala-tomboy na kilos ay ang puso ng isang dalagang naghahanap ng tunay na pag-ibig.

Ang malaking tanong lang ay kung magagawa kaya ni Minaru na matagpuan ang kaniyang "happily ever after" at maranasan ang isang tunay na "fairytale"? O mauuwi ang kaniyang paghahanap sa isang kakaibang "adventure" ng pag-ibig?

Copyright © 2019 "Minaru's Quest" All Rights Reserved.

By Rosencruetz

# Shoujo / Teen Fiction / Love Story

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Rosencruetz

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.