/ Fantasy Romance / MIND DREAMS

MIND DREAMS Book MIND DREAMS Book original

MIND DREAMS

Fantasy Romance 10 Chapters 17.0K Views

Author: GloomygirlN_dreams

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Minsan natutuwa ako tuwing sasapit na ang gabi dahil doon nagkakaroon ako ng dahilan para takasan ang mga bagay na nagpapahirap sakin.
Sa pag-tulog ko makalimutan ko ang lahat makakagawa ako ng mundo kung saan ako nasa ibabaw..
Sabi nga nila be carefull on what you wish for....

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews