My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED) - LGBT+

/ LGBT+ / My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED)

My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED) My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED) original

My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED) MBB

LGBT+ 41 Chapters 76.8K Views

Author: Jennex

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Meet Lila Ignacio, certified bisexual. Ang babaeng katatapos lang mag move on sa kanyang Ex-Girlfriend na ngayon nga ay may asawa na at masayang masaya na sa kanyang binubuong pamilya. Nangako ito na magpapaka straight na at hinding hindi na muling makikipag relasyon sa kapwa nito babae. At pinili na lamang na panindigan ang kanyang naging nobyo ngayon na si Micheal.

But suddenly, she will meet this girl again for the second time around. Ang best friend din ng kanyang best friend na si Alice. Ang babae na galing din sa kanyang nakaraan at konektado sa pagkawasak ng kanyang puso. Ang dati nito na kinaiinisan. At kahit kailan ay hindi nito naisip na pagtatagpuin silang muli ng tadhana.

When their worlds collide again, bubuksan kaya nitong muli ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig? Pero, paano naman ang nobyo nito? Hahayaan niya bang mahulog muli ang kanyang sarili sa taong wala namang kasiguraduhan kung sasaluhin ba siya nito o hindi? Tama ba na hayaan na lamang ni Lila ang kung ano mang naka tadhana para sa kanya?


- The book cover created by one of our best readers!

Restricted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Jennex