My Kind of Love - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / My Kind of Love

My Kind of Love My Kind of Love original

My Kind of Love MKOL

Contemporary Romance 5 Chapters 7,249 Views

Author: Elina_Kamil

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

After several years ay napabalik si Lissa sa kanyang probinsya para magmanage ng bagong branch ng coffee shop kung saan saglit siyang nagtrabaho as Assistant Manager kahit na hindi iyon ang linya niya ng trabaho dahil isa talaga siyang fulltime Civil Engineer. Pero dahil sa pakiusap ng kanyang kaibigan na siya n'ya ring boss sa trabaho- sa construction firm man at kapihan- ay "naipatapon" siya nito pabalik sa probinsya para maiwasan uli ang pagpapakamatay daw niya sa trabaho. Wala naman siyang problema na bumalik sa lugar kung saan siyam na taon din siyang nanirahan. Pero ano ang gagawin niya kung sa pagbabalik niya ay makita at guluhin uli siya ng kanyang first love na sobrang nanakit sa kanya at kasama pang nakikigulo ang kaibigan nito sa puso niya? Sapat na ba ang kanyang naging pagmumove-on para sumubok uli ng bagong pag-ibig?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Elina_Kamil