My Name is Mouse ( Tagalog ) (On-going) - Teen

/ Teen / My Name is Mouse ( Tagalog ) (On-going)

My Name is Mouse ( Tagalog ) (On-going) My Name is Mouse ( Tagalog ) (On-going) original

My Name is Mouse ( Tagalog ) (On-going) MNM

Teen 74 Chapters 234.1K Views

Author: Mai_Chii

4.8 (20 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ako si Mouse, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki akong ulila kasama ng iba pang mga bata sa ampunan. Nang bigla akong ampunin ng mayamang pamilya. Nagulat nga ako kasi isang guwapong ginoo ang gustong umampon sa tulad kong ulila.

Nang makarating ako sa malaking mansyon ng pamilya Lewis, inisip kong umpisa na nga ito ng pagbabago ng aking buhay. Syempre may pangarap ako at gusto ko itong matupad. Ang hindi ko alam, isa pa lang malungkot, nakakatakot at masusungit ang mga tao rito.

Sa aking paglaki at pagdadalaga, makilala ko pa kaya ang tunay kong pamilya? Malaman ko kaya kung tunay nga itong nararamdaman ko para sa guwapong lalaking iyon o isang paghanga lang? Higit sa lahat malaman ko kaya ang tunay kong pangalan?

Tara! Samahan ninyo ako sa makulay kong kuwento. Kuwento ng pangarap, pagkakaibigan, pag-ibig at pamilya.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Mai_Chii

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.