/ Teen / My Posessive Professor

My Posessive Professor Book My Posessive Professor Book original

My Posessive Professor

Teen 1 Chapter 321 Views

Author: KweenSachii

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"WHY. ARE. YOU. LATE?"

Napalunok na lang ako as I try not to look directly to his face and those tantalizing eyes.

"I--im sorry s-sirr-"

Di ko pa man natatapos ang sasabihin ko nang bigla na lang siyang sumigaw na nagpatili sa akin.

"DIDN'T I TOLD YOU NOT TO CALL ME SIR WHEN WERE ALONE?!"

"I'm very sorry sir Jace pero-"

"AGAIN AND AGAIN AZALEA RAINE JUAREZ!"

Napapikit na lang ako ng mariin and bit my lower lip as I hear his footsteps coming close.

"Heads up honey. Heads up." mariing utos niya pero di ako sumunod at nanatiling nakayuko.

Nang hindi na siya nakatiis ay marahas na niyang hinawakan ang panga ko at pilit iniangat dahilan para makita ko ang madilim niyang mukha.

"Now tell me. Who is that boy, mm?" he asked na tinutukoy si Sean.

"N-nagtatanong lang siya tungkol sa project na gagawin at---"

"LIAR!"

I again closed my eyes to his loud voice. Buti na lang talaga at sounproof itong opisina niya.

"You are mine Raine. Mine..." ani niya at inilapit ang mukha sa mukha ko "alone." and he claim my lips.

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author KweenSachii