My Schoolgirl, Aya (Tagalog) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / My Schoolgirl, Aya (Tagalog)

My Schoolgirl, Aya (Tagalog) My Schoolgirl, Aya (Tagalog) original

My Schoolgirl, Aya (Tagalog)

Contemporary Romance 6 Chapters 501.5K Views

Author: Hailey_Maw

4.7 (28 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

May lihim na pag tingin si Aya kay Yuan . Ang problema hindi naman alam ng binata ang existence niya. Ni hindi nga siya matapunan ng tingin kahit sinasadya na niyang magpatapilok sa harap nito. Everyday naglalagay siya ng loveletter sa mailbox nito, pero nakikita niya na kinukuha lang nito ang mahahalaga at ang mga letters niya ay deretso sa basurahan na.

Susuko na sana siya kaso mas pinatatag pa ang paniniwala niya na meant to be talaga sila dahil finally ay napansin siya nito. Pero hindi pa man nagsisimula ang lovestory nila ay agad na siya nitong binara. Hindi daw siya ang tipo nito. Ayaw daw nito sa mga babaeng nagsusuot pa rin ng baby bra. Batang paslit daw siya.

Kaya sinumpa niya sa harap nito na balang araw kakainin rin nito lahat ng sinabi nito.

Tinawanan lang siya ng walang hiya.

WARNING: MATURE CONTENT. READ AT YOUR OWN RISK

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Hailey_Maw

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)