/ Teen / Nag-iisa Pa Rin

Nag-iisa Pa Rin Book Nag-iisa Pa Rin Book original

Nag-iisa Pa Rin

Teen 3 Chapters 6.1K Views

Author: ErrolR

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

GENRE: Teen Fiction, Romance
SETTING: Zambales, 2000

"Kahit utusan mo ako na layuan ka, hindi ko iyon gagawin. Hindi naman kasi ako liligaya kapag ginawa ko iyon. Mas masaya ako kapag lagi kang nasa tabi ko."

May gusto si Reyshan kay Hayden. Ang guwapong kaklase niya na may pagkasuplado ang aura ng mukha. Itinuturing niya na kanyang greatest crush ito dahil may mga naramdaman siya rito na hindi niya naramdaman sa mga nauna niyang crush.

Pero paano kung malaman niya na may gusto rin ito sa kanya, mararanasan na ba niya ang pakiramdam na may gusto rin sa iyo ang taong gusto mo? O magiging daan pa ito para masaktan siya at manatili na lang na umaasa?

NOTE: Hindi po ito edited version.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author ErrolR