Near Yet So Far - Romance

/ Romance / Near Yet So Far

Near Yet So Far Near Yet So Far original

Near Yet So Far NYSF

Romance 6 Chapters 11.5K Views

Author: CarpeDiem2019

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Synopsis

When fate turned everything upside down, Isabella never stopped on believing in love. Umaasa pa din siya na sa likod ng madilim niyang nakaraan ay may paraan pa din para mabuo ang palagi niyang inaasam na buo at masayang pamilya.

But Aristotle doesn't want anything from her. Sa lahat ng ginawa ni Isabella para sa kanya ay kulang pa din to para muling manumbalik ang matamis nilang nakaraan. At mas kinamuhian pa niya ang babae nang malaman ang sikretong matagal na itinago ni Isabella sa kanya.

Paano nga ba maaabot ni Isabella ang taong pilit lumalayo sa kanya? Kaya pa ba niyang lumaban kahit sobrang sakit na?

Will their hearts meet again and turn back the time when they're still in so much love o talaga nga bang hanggang nakaraan na lang ang pag-iibigan nilang dalawa?

No One 17 and Under Admitted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author CarpeDiem2019