Read this on Wattpad - Romance

/ Romance / Read this on Wattpad

Read this on Wattpad Read this on Wattpad original

Read this on Wattpad ROMANCE

Romance 0 Chapter 41.5K Views

Author: selimwarrior

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"If it's not compatible, find another."

KAPAG nagmahal ka ng taong wasak na kailangan mong isugal hindi lang ang puso mo kundi ang sarili mo. Maari kasing matapos ang sinimulan mo na kayong dalawa na ang wasak.

Kung pwede nga lang na nabubuo ang taong mahal mo habang ikaw naman iyong nawawasak ngunit hindi naman ganun. Parehas kayong nawawasak.

Iyan ang nasa isip ni Sam nang nakipagkasundo siya kay Zohar na maging rebound nito.

Alam niyang mahirap palitan ang babaeng unang minahal nito pero kakayanin niya ba? Ngunit wala na siyang planong sumuko. Mangyari na ang mangyayari. Susugal na siya ngayon. Kung hindi niya naipaglaban ang unang lalake na nagustuhan niya, ngayon ay ihahanda niya na ang sarili sa anumang magiging katupusan ng pagsugal niya.

Pero magtatagumpay kaya siya o baka ibang tao ang bubuo sa kaniya?

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

No results The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author selimwarrior

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.