Ready to Fight Until The End - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Ready to Fight Until The End

Ready to Fight Until The End Ready to Fight Until The End original

Ready to Fight Until The End RFUE

Fantasy Romance 5 Chapters 10.9K Views

Author: jmpangelo

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ilang beses man akong dumapa, handa pa rin akong lalaban hanggang dulo. Hindi ko susukuan ang pagkatao ko dahilan lang sa maliit na bagay. Handa akong Lumaban Hanggang Dulo.

Isang istoryang kapupulutan natin ng aral.

Dalawang matalik na magkaibigan, si Jeonho at Erigeli. Mahilig magdasal, matalik na magkasama, pero, isang pagsubok pala ang susubok sa kanila para mapuksa ang kasamaan. Isang pagsubok na di makakaligtaan ng magkabilang panig. Paano kaya nila mareresolba sa isa't isa ang matinding pagsubok na ito? May panahon pa ba kayang makukuha nito ang pagpasok sa isang sagradong misyon?

Ang lahat ng kasagutan sa mga tanong na iyan ay masasagot sa pamamagitan ng kwentong ito. Kaya't, samahan si Jeonho at Erigeli sa kanilang paglalakbay at masasabing "Handa akong Lumaban Hanggang Dulo."

Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author jmpangelo