Revenge Or Love? - Romance

/ Romance / Revenge Or Love?

Revenge Or Love? Revenge Or Love? original

Revenge Or Love? R.O.L

Romance 3 Chapters 4,177 Views

Author: cringvargas2

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Paghihiganti O Pag-ibig?

Alin nga kaya sa dalawa ang mananaig?

May puwang pa kaya ang pag-ibig para sa dalawang taong nasaktan sa magkaibang dahilan?

Pinaibig ni Rhyden ang babae na naging dahilan ng kamatayan nang kanyang kuya. Pinaibig niya ito para iwan na luhaan at saktan ang puso nito na duguan! Hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa nito lalo na nang sabihin nito sa kanya na buntis ito.

Pero bakit ganun?
Nakapaghiganti nga siya, pero bakit hindi siya masaya? Hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensiya.

Konsensiya nga ba?
O dahil mahal na din niya ang dalaga?

Mahanap pa kaya ni Rhyden ang babaeng sinaktan niya lalo na at nalaman niyang hindi pala ito ang babaeng naging dahilan ng kamatayan ng kuya niya?


Mapatawad pa kaya siya ng dalaga at muling mahalin?

O baka nga habambuhay na itong namumuhi sa kanya.....

Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author cringvargas2

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)