Roommate Romance (Boys' Love) - LGBT+

/ LGBT+ / Roommate Romance (Boys' Love)

Roommate Romance (Boys' Love) Roommate Romance (Boys' Love) original

Roommate Romance (Boys' Love) RR

LGBT+ 1 Chapter 4,198 Views

Author: loveisnotrude

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

BLURB:

"Sometimes, two people fall apart to realize how much they need to fall back together."

Richie "Chie" Enrile is contented with the life he has. Despite of his sexuality, he still found true friends who fully accepts him; and a boyfriend who sincerely loves him. Wala na siyang mahihiling pa. Isa na lang ang kailangan niyang gawin para masabing tuluyan na siyang maging masaya: ang makapagtapos ng pag-aaral.

But when his boyfriend broke up with him, tila gumuho ang kanyang mundo. Umalis siya sa part-time job na pinagtatrabahuhan niya, nawala ang kanyang focus sa pag-aaral, at tinulak niya palayo ang kanyang mga kaibigan. His life became mess, so he is. Naisip niya na wala nang saysay ang kanyang buhay.

Pero nang maubos ang lahat ng savings niya at bigla siyang paalisin sa apartment na kanyang tinutuluyan, doon niya na-realize na hindi niya dapat sinisira ang kanyang buhay dahil lang sa isang lalaki. That's the time he decided to be happy and contented again. He then decided to fix his life.

At nang mag-offer ang kanyang kaibigan na pansamantalang titirahan niya habang wala pa siyang nahahanap na trabaho, hindi na siya nag-dalawang-isip pa na tanggapin ito. Ngunit sa pagtira niya roon, lingid sa kanyang kaalaman na 'yon na pala ang simula ng talaga namang pagbabago ng kanyang buhay. Lalo na't magiging roommate niya ang lalaking matagal-tagal niya na ring pinapatay sa kanyang isipan.

Ano nga ba ang magiging ganap ng lalaking 'yon sa buhay ni Chie? Siya na kaya ang makatulong sa tuluyang paghilom ng sugatan nitong puso? O baka isa na naman pala itong panibagong sugat na naghihintay lamang sa kanya?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author loveisnotrude

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.