/ Fantasy / Si Gabriel Cruz at ang Lupon ng mga Aswang

Si Gabriel Cruz at ang Lupon ng mga Aswang Book Si Gabriel Cruz at ang Lupon ng mga Aswang Book original

Si Gabriel Cruz at ang Lupon ng mga Aswang GC01

Fantasy 24 Chapters 83.4K Views

Author: MT_See

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Palibhasa'y lumaki sa kalsada bilang isang mandurukot, alam ni Gabriel na hindi siya isang pangkaraniwang bata. Ngunit malalaman niya kung gaano talaga siya ka-espesyal ngayong nahanap na siya ng misteryosong si Bagwis, isang matandang lalaki na laging naka-amerikana. Ngayon, para sa kaligtasan ng ating mundo, kailangan niyang harapin ang ibat' ibang uri ng mga engkanto, lamanlupa, at higit sa lahat, ang malupit na Lupon ng mga Aswang.

Sapagkat sa kanyang mga ugat dumadaloy ang Dugo ng mga Datu.

Parents Strongly Cautioned

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author MT_See