SIMPLY IRREPLACEABLE - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / SIMPLY IRREPLACEABLE

SIMPLY IRREPLACEABLE SIMPLY IRREPLACEABLE original

SIMPLY IRREPLACEABLE

Contemporary Romance 25 Chapters 66K Views

Author: JessicaAdams

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Louis Dela Llana:
He used to be a faithful boyfriend. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang iwan at saktan siya ng unang babaeng minahal niya ng totoo, si Rhiza.
Iyon ang dahilan kung bakit biglang nawala sa bokabularyo niya ang salitang 'faithful'. At ang matindi ba, natutunan niyang lagyan ng expiration date ang lahat ng babaeng nakakarelasyon niya.
Good for two months lang. Dahil base narin sa sarili niyang karanasan, habang tumatagal ang isang relasyon lalong lumalim ang pagmamahalan at higit sa lahat sa bandang huli mas masakit ang hiwalayan.
Until dumating sa buhay niya ang isang maganda at simpleng babaeng parang walang pakealam kahit sikat at hinahabol man siya ng napakaraming babae sa university nila, si Jade.
At kahit sobrang taray nito na parang dinaig pa ang Hungarian Horntail kung magalit ay nakapagtatakang hindi niya mapigilan ang sariling lapitan ito ng lapitan.
Gusto niyang lagi itong nakikita, napapasaya, nakakausap hanggang sa matagpuan niya ang sariling parang gusto niya itong laging protektahan at sa kalaunan ay napansin niyang gusto na niya si Jade ng higit pa sa kaibigan lang.
Alam niyang kaya niyang gawin ang lahat para kay Jade. At gagawin niya ang lahat maging sila lang hanggang sa huli, ipaglalaban niya ito kanino man.
Kahit kay Cindy, ang ex niyang sobrang obssessed sa kaniya.
Maging kay Carol na sarili pa niyang ina.

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author JessicaAdams

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)