SOMEONE ILOVE (COMPLETE) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / SOMEONE ILOVE (COMPLETE)

SOMEONE ILOVE (COMPLETE) SOMEONE ILOVE (COMPLETE) original

SOMEONE ILOVE (COMPLETE)

Contemporary Romance 19 Chapters 8,088 Views

Author: EX_DE_CALIBRE

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"Bakit sa tuwing nagseselos ka eh ang cute cute cute cute mo?"

Minahal ni Airen si Luigi ng higit pa sa buhay niya. Ngunit dahil sa pagmamahal na iyon ay napilitan siyang iwan ito ten years ago. At kagaya ng inaasahan niya ay galit ang naramdaman nito dahil sa ginawa niya. Kaya naman nagbalik ito sa buhay niya upang maghiganti. Sa lahat naman ng paghihigantihan, siya na siguro ang pinakatanga.

Paano'ng hindi, eh siya pa mismo ang nag-offer rito na paghigantihan siya para lang mapatawad siya nito! She was desperate when she left him but she was far more desperate when she saw him again—desperada siyang makahingi ng tawad rito. She was asking for another chance, kahit man lang para sa friendship na lang. Pero bakit ganon, habang tumatagal na sinusuyo niya ito ay nag-iiba ang "another chance" na gusto niyang makuha mula rito? Pwede ba niyang bawiin ang friendship na nasabi niya noon?

Hindi ba pwedeng, mahalin na lang ulit siya nito?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author EX_DE_CALIBRE

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.