Strange Fears [Tagalog] - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Strange Fears [Tagalog]

Strange Fears [Tagalog] Strange Fears [Tagalog] original

Strange Fears [Tagalog]

Contemporary Romance 23 Chapters 15.9K Views

Author: Rosebelt25

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Pambihirang sakit na hindi alam kung saan nagmula maski ang doctor ay walang makitang kakaiba, ayon sa test nito. Makakaya pa kaya ni Lesha Brim ang gantong sakit na hindi malaman kung saan nanggaling? Ngunit sa kabila ng pakikipaglaban sa kanyang sakit ay nakilala niya ang doctor na si Hence Jamesly Jr. na siyang aalaga, at mamahalin nito ng buong puso.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Rosebelt25

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.