/ Realistic Fiction / The Babysitting of the Billionaire (HUNHAN) (BXB)

The Babysitting of the Billionaire (HUNHAN) (BXB) Book The Babysitting of the Billionaire (HUNHAN) (BXB) Book original

The Babysitting of the Billionaire (HUNHAN) (BXB)

Realistic Fiction 3 Chapters 1.8K Views

Author: smart_black_mask

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Luhan is simple boy and girly face pero sa pasok niya sa isang company at gusto ng anak ng Boss niya na maging yaya siya nito sa magtanggap niya na maging yaya ng anak ng boss niya

At sa pagpasok niya sa buhay ng mag ama hindi niya inaasahan na meron siya malaman na hindi niya pala alam sa tanang ng buhay kakayanin niya kaya ang nangyayari sa buhay niya

Sino ang papakinggan niya ang pamilya na sobra niya mahal o ang taong minahal siya at inisip lang ang ikakabuti niya

Tags

Popular tags for the story

Fans

 1. smart_black_mask
  smart_black_mask Contributed 1
 2. Avatar
  (Vacant)
 3. Avatar
  (Vacant)

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews