Read The Day You Love Me. I Die - Loveisjustashow - Webnovel

/ Contemporary Romance / The Day you love me. I die

The Day you love me. I die The Day you love me. I die original

The Day you love me. I die

Contemporary Romance 51 Chapters 33.6K Views

Author: Loveisjustashow

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Content warning ⚠️ SPG


"Ang kwentong ito ay may halong kalibugan na hindi angkop sa mga mambabasang PAVIRGIN patnubay ng mga experto ang kailangan"

Lahat tayo ay nagmamahal...
Minsan may mga tao tayong hndi nabibigyan ng pansin.. mga tao na laging nanjan para sa atin subalit hindi natin siya nakikita...Kelan ba tayo magmamahal kapag huli na ang lahat? Kapag tapos na ang mundo? O kapag pagod na ang puso...


Kaya mo ba ang maghintay ng panahon o taon para sa mahal mo kahit walang kasiguraduhan na magiging kayo hanggang dulo?


At higit sa lahat ang pinakatanongHANGGANG KAILAN MO KAYANG MAGMAHAL???


Abangan sinaJace

ang lalaking minamahal subalit hindi niya kayang magmahal ng pabalikClarry

Ang babaeng handang gawin at ibigay ang lahat para sa kanyang taong mahal...

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews