The Dragonist (Tagalog) - Fantasy

/ Fantasy / The Dragonist (Tagalog)

The Dragonist (Tagalog) The Dragonist (Tagalog) original

The Dragonist (Tagalog) TD

Fantasy 100 Chapters 355.2K Views

Author: Otacute

4.6 (14 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sa isang mundo ng mga halimaw at tao.
Nagkaroon dito ng digmaan Laban ng mga mabubuting dragonist at masasamang dragonist.Ng dahil sa isang itinakda hindi matatapos ang digmaan.Ang itinakdang iyon ay si Kashizumo.Matapos nyang maitigil ang digmaan ay siya ang hinihalal na hari ng Kingdom of Fire "Hryujin" sapagkat namatay ang kanyang ama na pinapatay ng kung sino na di nila alam.Ang sabi ng propesiya pagkatapos ng digmaan magkakaroon ng katimikan ngunit di ito tatagal sapagkat mayroong taksil na kakalaban sa itinakda.Kaya mayroong inatasan na maghanap sa itinakda sa pamamagitan ng isang VRMMO Game na tinatawag na The Dragonist. Subaybayan ang kanilang paglalakbay mula sa laro hanggang sa pagpunta nila sa mundo ng halimaw at tao.


--------

Posting here for the first time.
Ayusin ng pagkakasulat neto kumpara sa dati.Please support my story! Thanks!
I'll update as much as I can! ?

Bookcover by :VillaCiete

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Otacute