The Famous And The Bad Girl Book 4 COMPLETED - LGBT+

/ LGBT+ / The Famous And The Bad Girl Book 4 COMPLETED

The Famous And The Bad Girl Book 4 COMPLETED The Famous And The Bad Girl Book 4 COMPLETED original

The Famous And The Bad Girl Book 4 COMPLETED TFATBG

LGBT+ 44 Chapters 59.6K Views

Author: Jennex

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Rae Lewis, nagmula ito sa isang mayaman na pamilya, isang sikat at kilalang celebrity sa buong bansa. Hinahangaan ng nakararami, mapababae man o lalaki. There is no one who does not fall in love with her charm and her beauty. Halos lahat, pangarap ang mapa-ibig ang isang katulad niya at makuha ang matamis nitong, Oo. Ngunit ang kanyang puso ay para lamang sa nag-iisang tao, isang tao na unang beses pa lamang nitong nakita ay napa-ibig na siya ng angkin nitong kagandahan at iyon ay walang iba kung hindi si Adriana Mendoza.

Adriana Mendoza, the multi-millionaire, daughter of a well-known and one of the most feared mafia in the country. Ang babae na wala na sanang balak na pasukin pang muli ang mundo ng pag-ibig, pagkatapos mawala ang kanyang pinakamamahal na babae. But what would happen if a famous celebrity will fall inlove with her?

Handa kaya siyang sumugal muli sa ngalan ng pag-ibig? Kahit na ang kapalit noon ay ang katotohanan na magbabalik sa kanya sa mapait nitong nakaraan.

Restricted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Jennex