Forum Download app Gifts
100% The Living Nightmare / Chapter 10: Chapter 10

Read The Living Nightmare - Chapter 10 online

Chapter 10: Chapter 10

"Kapitan! May gustong kumausap sa inyo." napalingon ako sa lugar na pinanggalingan ng boses na 'yon. Isinara ko ang laptop at tumingin sa taong papalapit sa pwesto ko.

"Care to introduce" malamyang tanong ko sa kanya.

Paano nakapasok ang humal na lalakeng ito? Charms? Maybe?

"Tss. Stop it Storm, nagmumukha kang ewan" yamot niyang sagot at umupo.

"Anong kailangan mo?" Marami akong ginagawa. Kaya naman sana h'wag masyadong pabigat sa akin.

"Nabalitaan ko ang sunog sa Brark Woodland. Diba stay-in ka 'don?" tumaas ang ibabang labi niya at tumawa ng malakas.

Napairap na lang ako sa kanya. Panira ng araw.

"Get your ass out here" matabang kong sabi.

Aalis na ako mamaya, kailangan ko lang makahanap ng tiyempo kung saan ko ibibitay patiwarik ang babaeng 'yon.

"Owkayy. Lava Girl. Owwkay" pinahaba pa ang nguso at pailing-iling na naglakad paalis.

B'wisit.

Iyong dati kong hideout sa Brark Woodland ay sinadya ko talagang sunugin para malaman ng Sanctum na buhay pa ako. Na nasa akin ang reyna ng kalibogan. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-living-nightmare_15116262706952405/chapter-10_40689937758084058">www.webnovel.com/book/the-living-nightmare_15116262706952405/chapter-10_40689937758084058</a> for visiting.

Mamayang gabi ako gagalaw. Magpaplano pa ako sa mga susunod kong hakbang para tuluyan ng matahimik ang bunganga ng lahat. Ang sakit sa tenga. Naalibadbaran na ako sa ingay nila. Kesyo daw nandoon ako sa district ng east, sa west at sa kung saan pang lugar. May masabi lang ang mga hampaslupa.

Malaki ang ipinagbago ng Foreground Burrow. Isa itong underground base, ang lugar na ito ang una kong naging tahanan. Dito na ako namulat na ang buhay ng isang kriminal ay papiteks lang para sa kamatayan. Habang naglalakad ako sa hallway papuntang Battle Area ay nahagip ng nga mata ko ang isang hindi pamilyar na tao. Nalingat pa siya at tuloyang tumakbo papasok sa loob ng Weaponry Room.

Shit. Bakit may nakapasok na Intruder dito?

Nagmadali ko siyang sinundan at naabutan ko ang pinto na nakaopen na. Damn. Anong ginagawa niya dito?

Hinugot ko ang baril sa bewang ko at inihanda ang sarili. Tahimik lang akong naglakad at nagmasid sa paligid. Malaki ang room na ito kaya't pwede kang maligaw kong gusto mong iligaw ang sarili mo. Tahimik ang buong paligid, idagdag mo ang nag-iisang ilaw sa gitna ng lugar. Kaya naman sa parte na kinatatayuan ko ay hindi na naabutan ng liwanag.

Kumaliwa ako papunta sa may bomb section. Nagtago ako sa likod nito ng may narinig akong kaluskos sa di kalayuan. Pinakiramdaman ko ang paligid at tuluyan ng umingay ang nasa kabilang section. Dahan-dahan akong naglakad at hinigpitan ang hawak ng baril. Tumunog ang gatilyo ng marahan ko itong hilahin.

Naabutan ko sa section ng mga rifle ang taong hinahanap ko. Napangiti ako sa ideyang napadaan sa kukote ko.

Hindi niya pwedeng magamit ang mga baril na galing dito dahil merong nga chemicals ang nakalagay sa mga ito para mashutdown kung meron mang magtangkang magnakaw. Advantage ko na ang sarili kong baril.

Itinaas ko ang baril sa hangin at itinutok sa likod niya.

"Who are you?" Matigas kong tanong sa kanya. Ramdam ko ang mabigat niyang hininga. Hinarap niya ako at akmang susugod ng paputukan ko siya sa braso. Bumagsak siya sa sahig hawak-hawak ang brasong natamaan ko.Napadaing siya sa sakit.

"Shit!!" daing niya at naglakas loob pang tumayo at sinugod ako. Gamit ang kanang kamao niya sa pagsuntok sa akin ay nahawakan ko ito at sinipa siya sa tiyan. Napaatras siya sa ginawa ko. Hindi niya alam kung saan siya hahawak. Sa tiyan ba o sa natamaan na braso.

"Ah!" Tumakbo ako sa kanya at binigyan siya ng malakas na round house kick sa ulo niya.

Tumilapon siya at tumama ang ulo niya sa pader. Dumighay siya ng dugo dahil sa ginawa ko sa kanya. Umalog pa ang utak 'non panigurado. Hindi pa ako naumay kaya naman linapitan ko pa siya ng pilit abutin ang nasa tapat na tubo. Napataas na lang ako ng kilay.

"Naglakas loob kang pumasok dito pero hindi naman singtibay ang katawan mo sa labanan!" pang-inis ko sa kanya. Inapakan ko ang dibdib niy para tuluyan na siyang masubsob sa sahig.

"Ahh! Bitawan mo ako hayop ka!" abay gago to. Minura pa ako?

Nag-init ang ulo ko sa sinabi niya at diniinan pa ito. Tignan natin kong kayanin mo pa.

"Sabihin mo kong sino ang nagpadala sayo dito?!"sigaw ko sa kanya at inapakan ang braso niyang may tama.

"Ahh!" Puro sigaw nalang ang magawa, kita mo na?

"Magsasalita ka o pasasabugin ko ang bongo mong hayop ka?! Sagot!?"

"Ahh!! Magsasalita na ako! H'wag mo akong patayin maawa ka!!" Maawa? Simpleng bagay.

Inalis ko ang paa ko sa likod niya at humakbang paatras habang hawak ang baril na nakatutok sa batok niya.

"Tumayo ka?!" pasigaw kong utos sa kanya.

Pinagmasdan ko ang bawat galaw niya. Hanggang sa nakatayo na siya.

Itinulak ko siya paharap sa dingding at marahas na kinuha ang dalawa niyang kamay at pinosasan ito.

"Lakad!"

Aba matinong kausap.


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C10
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.