The Mythic God - Fantasy

/ Fantasy / The Mythic God

The Mythic God The Mythic God original

The Mythic God 100 characters

Fantasy 53 Chapters 41.6K Views

Author: Deredskert

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sa mundo na puno ng kaguluhan
Mundo na may digmaan at kapangyarihan ito ang mundo na walang silbi ang mga mahihina sapagkat malalakas lang ang nag tatagumpay.

Maging ang mga diyos ay mayroong di pagkakaunawaan dahil sa labis na kapangyarihan.

Pero isang nilalang ang nagmula sa ibang mundo at ito ang mag mimitsya ng kanilang pagbagsak dahil sa kakaiba nitong kapangyarihan

At mayroon siyang isang misyon, ang bumuo ng bagong mundo, payapa at walang gulo at para makamit niya ito ay dapat niya munang makamit ang titulong Mythic God.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Deredskert

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.