Forum Download app Gifts
5.66% The Mythic God / Chapter 3: Chapter II. Bandits

Read The Mythic God - Chapter 3 online

Chapter 3: Chapter II. Bandits

Zuki Pov

AGAD UMATAKE ang leader ng mga knight nagliwanag ang malaking Kalasag nito at mabilis na bumubulusok paibaba dahil tumalon ito. Naging alerto naman ang mga bandido at bumuo sila ng formation at biglang nagkaroon ng makapal na barrier at pinigilan ang atake ng knight.

Makikita naman ang gulat sa mukha ng knight dahil napigilan ito ng mga bandido. Fire ball! Sigaw ng isang mage na member ng mga bandido at patungo ito sa mga knight

Humarang ang leader ng mga knight at naglabas ng puting Liwanag at ibinato niya ito sa fire ball ng isang mage. Nagkaroon ng pagsabog dahil sa atakeng iyun kaya naman napa atras ang tatlong nasa harapan na mga bandido.

Ang skill na ginamit ng Knight ay may kakayahan na mag pabulag ng kaniyang mga kalaban. Agad niyang pinasugod ang apat niyang kasama at agad may bumagsak na lima dahil narin sa kaniyang pag saksak sa kaniyang kaharap.

Namatay ito kaya naman tumingin ang leader ng knight sa leader ng mga bandido. Mapang asar naman na ngumiti ang bandido at bumaba ito sa kabayo. Isa kang hangal dahil ako'y iyung hinamon knight

Sabi ng leader ng bandido kaya naman inilabas nito ang kaniyang itim na ispada na may tatak ng bungo sa handle ng ispada. Naglabas ng itim na aura ang Leader ng mga bandido kaya naman umatras ang mga natitirang bandido at ipinaubaya nila ito sa kanilang pinuno.

Dahil sa pagkamatay ng limang alagad ko ay kukunin ko ang buhay mo at ng prinsesa. Sabi ng bandido at hinugot niya ang kaniyang ispada at agad inatake ang knight. Naghanda naman ang knight dahil sa bigla nalang lumakas ang kaniyang kaharap

Ginamit niya ang secret skill nilang mga knight ang Reon Assult ang skill nilang ito ay nagbibigay ng Doble na stats sa bawat stats nila. Ngunit may kapalit ang skill na ito at kumukunsumo ito ng halos kalahati ng kaniyang Mana.

At sa kasalukuyang antas ng knight ay inilagay na niya ang kaniyang isang paa sa hukay. Sumugod ang knight at mabilis na inihawi ang kaniyang ispada ngunit mabilis naman itong nailagan ng leader ng bandido at sinaksak ang knight at sa isang iglap ay napahandusay nalang ito sa lupa.

Makikita naman sa kaniyang mga kasamahan ang matinding takot dahil sa sinapit ng kanilang leader. Halimaw ka!!! Sigaw ng isa sa apat na knight pero di pa man siya tapos sa kaniyang sasabibin ay may tumusok na matulis na bagay sa kaniyang dibdib.

Napasuka ito ng dugo at mabilis na namatay. Makikita naman sa dalawang mage ang takot at sa kanilang deretsyon na ang tungo ng lalaki. Pinaulanan nila ito ng Ibat ibang elemental Spell pero walang talab ito sa kalaban at maya maya pa ay makikita na ang totoo nitong itsura.

Isang Demon!!!! Sigaw ng isang mage pero bigla nalang naputol ang ulo nito at bumagsak sa lupa. Ako naman ay napag pasyahan ng lumabas dahil di ko gusto ang mga nangyayari lalo na dahil pinatay ng demon na ito ang isang babae sa aking harapan. Nang makita nila ako ay agad silang umatake saakin.

Mabilis akong sumugod sa isang bandido at kinuha ang ispada nito tapos sinipa ko ito at agad naman siyang tumilapon sa gubat. Makikita naman ang gulat ng iba dahil sa sinapit ng kanilang kasama. Sino ka! Tanong ng leader ng mga bandido.

Di mo na kailangan malaman kung sino ako ang dapat ko lang gawin ay talunin ka! Sabi ko at sinalinan ng Mana ang ispadang hawak ko. Nagliwanag ito kagaya ng sa SAO kaya naman itutuloy ko ang skill na ito. Sonic Leap!! Sabi ko at inatake siya gamit ang ispada.

Nagulat naman ako dahil gumana yung skill nayun na sa Sword art online ko lang napapanood. Tsk! Lagot ka saakin! Sabi ko ng may buong kumpyansa. Tumingin ako sa mukha niya at nakatingin ito sa akin at nakangiti. Kung ganun marunong kang gumamit ng sword skill haha.

Sabi ng demon kaya naman agad itong nagteleport sa likod ko kaya naman nag teleport din ako at sinubukan ang isang skill na di kasama sa SAO. Susubukan ko gumawa ng Sword Style technique kagaya nung sa naruto. Napansin niya ang aking ginagawa kaya naman nalito siya dahil tila dumami ako at parang totoo.

Umatake ako gamit ang sword technique nayun at nakatanggap ang kalaban ko ng limang magkakasunod na hiwa. Napasuka naman ito ng Suntukin ko siya sa tiyan kaya naman sumuka ito ng maitim. Tsk! Demon nga siya..

Nakangiti parin ang demon dahil sa di niya akalain na may makakaharap siyang kagaya ko. Nagpalabas ako asul na bola ng apoy at itinutok ito sa kaniya. Blue Flame!! Sabi ko at pinatama ito sa demon.

Agad akong gumawa ng barrier para maprotektahan ang carraige na sinasakyan ng kanilang prinsesa. Ng mawala ang mawala ang makapag na usok ay nakita ko ang bangkay ng demon. Tsk! Di naman pala siya ganun kalakas. Sabi ko at maya maya pa ay nakita ko ang stats ko ay tumaas at ang level ko.

----------

Name: Tsuki

Age: 18

Race: Mythic Demon

Tittle: Mythic Being

--------------------------

Level:12/50

Hp:950,000

Mp:700,000

Atk: 510,000

Def: 410,000

Agi: 360,000

MRES: 460,000

-------------------------

[Skill]

Mythic's Eye

Hp recovery (Max Lvl)

Mp recovery (Max Lvl)

Dark bullet

Dark Flare

Dark fist

Blade's Fall

Blue Flame

Sonic Leap

Moon Blade Dance

Yan ang stats ko ngayon di ko akalain na ganun pala kalaki ang level ng demon na natalo ko dahil di pa yun sapat para lumakas ako. Napatingin naman ako sa babaeng lumabas ng kaniyang karwahe.

Ikaw!! Ikaw ang aking tagapagligtas ginoo! Sabi ng prinsesa kaya lang ay nabaling ang tingin siya sa knight na nakahandusay. Mage-san pwede mo na siyang tulungan dahil buhay pa siya sabi ko kaya naman agad siyang kumilos para gamutin ang kasama niya. Nakita ko naman ang prinsesa na palapit saakin.

Ginoo ireregalo ko sayo ang card na ito ipakita mo lamang ito sa kahit saan na kaharian ka mag punta sapagkat ito ang allmighty pass at itong card na ito ay ipapakita mo lamang at libre na ang iyung pagpasok. Sabi niya kaya naman inabot niya ito saakin.

Ako nga pala si prinsesa diana ng Iraven Kingdom ikaw ginoo ano ang iyung pangalan. Tanong ng prinsesa saakin kaya naman sinabi ko ang tunay kong pangalan. Zuki ako si Zuki! Sabi ko at nagpasalamat sa kanya. Umalis na ako at papunta ako sa isang village kung saan nakikita ang village ng mga Orc at Goblins.

Nahanap ko ang lugar na ito dahil na rin sa Mythic's eye. Wawasakin ko ang lugar na ito. Sabi ko at nagpalabas ng asul na apoy at halos kasinglaki na ito ng Isang tao. Agad ko itong pinatama sa village at agad nagkaroon ng malakas na pagsabog.

3rd person Pov

Habang winawasak ni zuki ang village ng mga orc at goblin ay ang siyang pagkamatay ng prinsesa diana dahil sa kaunti nalang ng kanilang pwersa ay namatay silang lahat. At ang salarin ay ang mismong demon na nakalaban ni Zuki. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-ii.-bandits_45955206080422476">www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-ii.-bandits_45955206080422476</a> for visiting.

Fufufufu! Mabuti at umalis na kanina ang taong yun di ko akalain na ganun siya kalakas kaya naman tumakas ako at tinambangan ang prinsesa. Fufufufu! Sa wakas di na makakapag summon ng Hero ang Iraven kingdom dahil wala na ang kanilang prinsesa hahahaha. Tawa nito habang nakatapak sa bangkay ni prinsesa diana…

To be Continued


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C3
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.