Forum Download app Gifts
7.57% The Mythic God / Chapter 5: Chapter IV

Chapter IV - The Mythic God - Chapter 5 by Deredskert full book limited free

Chapter 5: Chapter IV

Chapter IV: Iraven Kingdom

Zuki Pov

Nagising ako dahil may naramdaman akong enerhiya sa paligid ko.

At makikita ito sa labas ng village.

Sumilip ako sa bintana at may nakita akong karwahe na kagaya ng kay prinsesa Diana kaya naman nagulat ako dahil sa pag punta nila dito.

Nakita ko naman si Carlo na paparating kaya naman agad akong bumaba para pagbuksan siya.

Magandang umaga carlo! Pag bati ko sa kaniya.

Magandang umaga po kuya Zuki.

Sabi niya saakin at inilapag ang tinapay na dala niya.

Teka lang po kuya gigisingin ko lang po sila Inay at itay.

Sabi niya kaya naman pinayagan ko siyang iwan ako rito sa ibaba.

Naramdaman ko ang pagpasok ng mga taga Iraven sa mansion ng village chief.

Ginamit ko ang Mythic's Eye para makita ang kanilang pag uusapan.

At nakita ko ang tatlong tao at mapapansin ang isa sa kanila na mayroong magandang damit at naiiba ito sa dalawang knight na nasa likod nito.

Prime Minister Dawn Ano po ang maipag lilingkod ng aming village sa inyo.

Tanong ng village chief at halata ang pangamba dahil ang prime minister pala ang kaniyang kaharap.

Nag mamasid kami sa bawat lugar na maaaring pagtaguan ng mga pumatay sa aming prinsesa Diana may napadpad ba rito na kahina hinala.

Tanong ng prime minister kaya naman nagtaka si Village Chief dahil rito.

Ang Prinsesa paano! Sabi niya dahil sa kaniyang expression at maging ako ay nagulat.

Tsk! Ang mga bandidong iyon nasundan parin nila ang Prinsesa.

Sabi ko kaya naman inihinto ko na ang paggamit ng Mythic's Eye dahil bumaba na sila Mang Anton at Aleng Memang at makikita naman ang cute nilang bunso na si Liah.

Oh! Ginoong Zuki ang aga mo naman nagising may problema ba? Tanong ni mang anton.

Wala naman po mang anton kailangan ko lang pong umalis at magtungo sa Iraven Kingdom.

Sabi ko na ikinabigla nila.

Pero ginoong zuki malayo layo pa ang iyung lalakbayin kaya kumain kana muna.

Pag yayaya ni aleng memang.

Ipag paumanhin po ninyo subalit kailangan ko na pong umalis at nag papasalamat po ako dahil sa pansamantala ninyong pag papatuloy saakin.

Sabi ko at agad akong nag teleport upang umalis sa Human Village.

Lumitaw ako sa Kalangitan at makikita mula rito ang maliit na village nila.

Lumipad na ako patungo sa lugar kung saan nandoon ang Iraven Kingdom.

5 kilometro ang layo sa kaharian ay bumaba na ako para di sila mang hinala.

Nang makita ako ng mga Iraven Guards ay agad nila akong hinarangan.

Ikaw sino ka! Tanong nito kaya naman ipinakita ko ang allmighty pass dahil alam ko na maniningil sila.

Kuya saan po maaaring mag pa regester bilang adventures.

Tanong ko sa isa sa mga guards at agad naman nilang itinuro saakin ang daan.

Nakita ko sa itaas ng building ang dalawang magkasalubong na espada at May nakalagay na Adventurer guild.

Agad akong pumasok at marami akong nakikitang mga adventurer na nag iinoman.

Nag tungo ako sa receptionist at nagtanong.

Miss pwede bang ibenta ang ulo ng orc na napatay ko.

Sabi ko at nagtanong naman siya.

Mister nakapag regester naba kayo bilang Adventurer? Tanong ng receptionist.

Hindi pa po pero kuhanin nalang ninyo ang bayad ko sa pag bebentahan nitong ulo ng orc.

Sabi ko at inilabas ang ulo ng orc mula sa inventory ko.

Nagulat naman siya dahil sa orc na ang pinatay ko.

Ok sige mister ito pill upan mo.

Sabi ni receptionist at may inabot na papel saakin.

Kahit Name mo lang at edad ok na! Sabi niya kaya naman sinagutan ko na.

Sir pakihantay lang ah may kukuhanin lang ako.

Sabi ng receptionist at maya maya pa ay may dala na itong magic Ball.

Sir Pakihawakan sabi niya kaya naman hinawakan ko at naging Dark Blue.

Huh! Reaction ng receptionist kaya naman napangiti nalang ako.

Ah receptionist nasaan na po yung reward ko.

Sabi ko kaya naman may inabot siya saakin na maliit na bag at may laman ito Wahhhh Ginto.

Sir! Nakuha na po namin ang fee na 1 silver at ito na po ang card niyo.

Sabi niya at ipinigay saakin ang card ko.

Wag niyo pong iwawala iyan ah para mabilis kayong malakabas pasok sa kaharian.

Sabi pa niya kaya naman umalis na ako.

Ahh!! Receptionist!! Tawag ko ng bigla akong bumalik.

Bakit po sir? Tanong niya.

Saan po maaaring tumuloy yung katulad ng Inn ganun.

Ah!! Sir mayroon po kami ma iooffer sayo yung sa Common Inn po 1 silver Lang po per day at free po ang pagkain.

Sabi niya kaya naman agad akong nagtungo sa Common in.

Tsk! Ang pangit pala ng suot ko kaya pala di ako dinala sa lugar kong saan tumitira ang mga noble.

Hmmp sabagay ngayon lang naman eh.

Agad akong nagbayad sa bantay mg 5 silver Coin at Nahiga sa kama.

Hayst di na rin masama..

(A/N: mayroon po siyang 5 gold ngayon sa Pouch niya)

....

Nagising ako dahil sa nagugutom na ako.

Agad akong lumabas dahil mayroong palutuan dito ng makakain.

Nagpaluto ako ng inihaw na karne at bumili naman ako ng prutas sa kabilang tindahan tulad ng mansanas ubas at saging.

At bumili rin ako ng Tinapay sa isa pang tindaan at lahat ng iyun ay nagkahalaga ng 4 silver coin.

Nang maluto ang pina ihaw ko ay nagbayad din ako ng 1 silver coin.

Agad akong bumalik sa inn na tinutuluyan ko at kumain na.

Pagkatapos kong kumain ay nagpunta ako sa Entrance ng Iraven kingdom.

Agad kong pinakita ang Adventurer card ko kaya di nila ako siningil.

Ginamit ko ang Mythic's Eye para maghanap ng Dungeon at hindi ako nabigo dahil may nakita na akong dungeon.

Agad akong naglakad palayo sa iraven at mabilis na nag teleport sa Dungeon.

Analysis! Sabi ko at nalaman ko ang info ng dungeon.

Name: Cursed Dungeon

Title: High Dungeon

Floor 1-5

Reward: Unknown

Nagalak naman ako dahil unknown ang reward nito. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-iv_45955242302432518">www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-iv_45955242302432518</a> for visiting.

Agad akong pumasok sa loob para talunin ang First boss ng floor 1.

Pag pasok ko ay agad akong sinalubong ng mga nasa 100 na Goblins pero kakaiba sila dahil kulay Itim sila.

Analysis!

Agad lumabas ang info nila.

Name: Dark Goblin

Race: High Goblin

Title: Evil King Child

Level: 100

Nagulat naman ako dahil sa title ng mga goblin na ito.

Mukhang napapalaban ako ng husto.

: To be continue :

.

White Gold

Gold:1000 coins to White Gold coin

Silver:500 coins to Gold coin

Bronze:100 coins to Silver coin


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C5
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login