The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix

The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix original

The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix

Contemporary Romance 4 Chapters 4,932 Views

Author: Mika_003

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Cristine Jimenez grew up alone. Limang taong gulang siya ng ipadala ng mga magulang sa America kasama ang Lola nito sa ama. Hindi man niya naiintindihan ang mga nangyayari pero nalungkot siya ng wala man lamang pasabi na ipadala siya sa U.S. Lumalaki siyang walang kahit anong naging suporta sa pamilya niya. Bilang Lola na lamang niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. She grew up independently. And became cold hearted and emotionless. Everyone in her family including her Grandmother thought that she's a person without no dreams at all. All they know is that she's taking freelancing jobs with who knows who. Sa huli ay walang nakakaalam na isa siyang Surgeon na kinilala bilang "Miracle Doctor" dahil sa mga operasyong niyang nagtagumpay. Mukha lang siyang perpekto ngunit may mga sikretong gusto na niyang ibaon sa limot. Mga bangungot na kahit anong gawn niya ay di maalis sa pagkatao niya. Hindi man niya sabihin ay nais din niyang makakita ng liwanag para sa kapayapaan niya.

Thomas Xanders, isang Filipino-American na kapitan ng Seal Team Six. Ruthless when it comes to enemies. A carefree person when it comes to the people close to him. Isang taong gagawin ang lahat mapasaya lamang ang taong nagmamahal sa kanya. Seryoso man ito pero kapag nakabiruan na ay nakikisali naman ito. Bukod pa doon, kilalang romantiko sa kanila. Ganun pa man, may mga kinatatakutan siyang mga bagay na kalimutan man niya ay di niya maalis sa kanyang sistema.

When circumstances finds way for them to meet, Magkasundo kaya ang dalawa sa kabila ng pagkakaiba nila? May umusbong kayang pagmamahal kahit na nagkaiba sila ng paniniwala? Mailigtas kaya nila ang bawat isa sa pagkalunod sa mga masasamang bagay na nangyayari sa kanila?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Mika_003