Forum Download app Gifts
55.55% The Way He Loved / Chapter 5: Chapter 5

Read The Way He Loved - Chapter 5 online

Chapter 5: Chapter 5

He calm himself bago niya nilapitan ang mga ito, kilala niya ang kanyang kaibigan, at aalamin niya muna ang buong nangyari bago siya mag react "Rim, what did you do to her?"  Malumanay na tanong niya

Kita sa mata ni Salina ang takot sa kanyang mga mata at umiiyak na rin ito. Isa lang ang napansin niya sa babae, may matabas itong dila sa kanya pero mahina ang loob, makukuha mo ito sa pananakot

"Bigla na lang siyang naninigaw", sumbong nito at kumapit sa kanyang braso na parang batang inaaway siya, he stilled, hindi niya expect na gagawin nito sa kanya 'yon. This is the first time na mapalapit sila sa ng ganito, so close.

Mabilis niyang pinunasan ang pisngi nito dahil sa pag iyak nito ngunit hinampas lang nito ang kanyang kamay ngunit napahinto si Salina, nang makitang may sugat siya "what the hell happened to your pulse ?" Sinuri niya ang mga iyon at halatang bagong sugat pa lamang "where did you get these?" Tanong niya ulit.

"It's nothing" he assured her and smile to her showing his white teeth

"Edi wow" sagot na lang nito sa kanya at umalis na,

Umupo si Rim kung saan nakaupo si Salina kanina "oh, by the way, what happened to your TV?" Napatingin siya doon at tinawag si Assistant Han, para linisin ang kalat dito, kinuha naman ni Rim ang pagkain na kanina pa niya gustong kainin.

Hinintay muna niyang matapos si Assistant Han bago siya nagsalita

"How are you?" Panimula ni Rim

"Im fine, as always" umupo din siya sa kasalungat na upuan

"You lose weight." puna nito sa kanya  "you okay?" Paninigurado ulit nito. He laughed "are you that much concern to me ?" Pang asar niya rito "you looked concern like a lover" tinapunan siya nito ng Pillow na nasalo naman niya

"Gago ka kinakamusta ka lang baka kasi ano ng ginagawa mo sa buhay mo and what happened to your wrist bro?"

"It's nothing nasagi lang na bubog" pagsisinungaling niya

Rim, laugheh "yeah, bakit basag ang TV mo"

"She did it" balewalang sagot niya

Napa ohh rim "ganon pala siya ka Wild, Kaya pala kumuha lang ako ng pagkain dito galit na siya, akala mo kakainin ako kanina  at sinapak pa ako"  kwento nito sa kanya

"She's always like that, kaya wala ng masyadong gamit dito sa bahay ko"  he joked

"Damn, is she wild in bed tooo?" Tinignan niya ng masama si Rim, dahil sa tanong nito

"Idiot I respect her, and I don't have any plans unless we're married"

Nagpatuloy sa pagkain si Rim, habang magkausap sila.

"When it became official?" Rim knew na wala pa siyang naging girlfriend and hindi never did a make out. Well, Rim, and him are alike

Even Rim, don't do flings and he wants a serious relationship not for a week.

"She's not my girlfriend" tinignan siya nito ng makahulugan

"I never you saw with woman bud, So I thought she's your girlfriend or maybe she have special place in your heart?" Tinaas baba nito ang kilay

"I kidnapped her" amin niya, wala man lang naging reaction ang kaibigan niya

"Oh, it that so, Well, Goodluck. Sira ulo ka talaga" komento nito at hindi pa nag usisa pa, he knows his limit at alam niya na hinihintay lang siya ni Rim, na mag open. He knows where to stand and he knows his place and limitation kaya ito ang pinaka matalik na kaibigan.

"By the way what are you doing here? What's with the sudden visit?" Nakakunot noong tanong niya

They talked to each other if they need someone to talk too and when they need to disucss important things.

"Nothing, I just miss you" sumilay ang nakakaloko na ngiti kay Rim.

"Don't show me that creapy smile" at binato niya dito ang pillow na ibinato nito sa kanya

"If you stay here u know ur room and feel at home and when you leave pls lock the door" habilin niya at umalis na

Pumunta siya sa kwarto ni Salina, and he knocked three times bago pumasok baka magalit na naman kasi ito and to respect her privacy, nang walang sumasagot ay pumasok siya sa loob ngunit nadatnan niya na hindi nagalaw ang bedsheet ng kama, he looked for the bathroom pero wala ito don. Nagsisimula na siyang kabahan at makaramdam

Hindi naman sana tama ang hinala niya.

Hinanap niya ito sa buong bahay and he called Assistant Han, para ipahanap pa ito wala na rin si Rim, at ang sasakyan nito.

He immediately called Rim, and he confirm na nasa sasakyan niya daw ang babae

She's trying to escaped

Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan

"Ouch!" Rinig niya sa kabilang linya "Bud, She escaped" report nito sa kanya "She kicked my b-buddy.  Daing nito he even heard him cussed

Napayukom ang hawak niya sa manubela at buti na lang nakasunod sa kanya ang kanyang mga tauhan and assistant Han.

Mabilis siyang nakarating sa lugar kung nasaan si Rim ngunit sasakyan lang niya ang nakita niya marahil ay sinundan nito ang babae

Thanks to his friend she can't totally escape. Nasa tabi sila ng kalsada.

He cussed multiple times because of frustration

Hindi niya man lang napansin na nakalabas ito ng bahay

What a smart woman Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-way-he-loved_18281898805036505/chapter-5_49395326708139670">www.webnovel.com/book/the-way-he-loved_18281898805036505/chapter-5_49395326708139670</a> for visiting.

"Find them!" Utos niya sa kanyang mga tauhan

Hinanap niya rin ang mga ito and he rang his phone "I can't find her!" May daing ang sa boses nito, he feel sorry to his friend

"Kapag nahanap ko yung babaeng iyon humanda siya sayo" pinatay na niya ang tawag ng makita niya ito sa kabilang kalsada, akmang tatawid ito

Mabilis niya itong pinuntahan at ng makita siya nitong papalapit sa kanya ay agaran itong tumawid kahit na naka goal signal

But Assistant Han is on right dahil nahawak nito ang kamay nito ngunit tinuhuran nito si Assistant Han na naiwas naman.

Magaling mag self defense

Na corner siya ni Assistant ngunit piningot niya ito sa tenga at kinagat at saka niya ito sinipa sa buddy nito.

Akmang tatawid na itong muli ng makita niya kung gaano kabilis ang mga sasakyan

Mas binilisan niya pa ang takbo animoy hes running for his self. O diba meganon na nalalaman si Xavier ngayon

Nang makalapit siya ay marahas niya itong hinawakan sa bewang  at nagkatitigan sila, eyes to eyes sa gilid ng kalsada sa maraming sasakyan na dumadaan, pakiramdam ni Salina, ay Bumagal ang takbo ng oras at sila lamang dalawa ni Xav ang tao doon.

"Let's go home" madiin na sabi nito sa kanya.

Magpupumiglas pa sana siya kaso nakaramdam siya ng panghihina parang hinihigop siya ng mga mata ni Xav. Hindi na siya magpupumiglas dahil wala din naman siyang kawala sa lalake, at idagdag pa na nakalalibot  na ang mga tauhan nito sa kanya

Nakatulala lang siyang habang papauwi sa bahay, ramdam niya na hindi na niya matutupad ang matagal na niyang pinapangarap.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C5
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.