/ Teen / This Girl Stole My Heart (Tagalog)

This Girl Stole My Heart (Tagalog) Book This Girl Stole My Heart (Tagalog) Book original

This Girl Stole My Heart (Tagalog)

Teen 2 Chapters 2.6K Views

Author: Zammy_Maey

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Jasmine Blancaflor, a beautiful, smart and caring girl. Mahirap man ang buhay ay kinakaya nya ang lahat para sa pamilya nya. Pero isang araw ay isang balita ang nagapguho ng buhay nya...Her sister, Jessica is dying... And they need 1 Million pesos for her operation. Wala syang nagawa kundi ang kumapit sa patalim. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Cyan ay ninakaw nya ang singsing na nagkakahalagang tatlong milyon-- Na pagmamay-ari ng lalaking si Gabriel Mandrigal-- The campus heartthrob and the school playboy.

And they started to hate each other--- Or should I say...Love each other.

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Zammy_Maey