Three Jerks, One Chic, and Me - Teen

/ Teen / Three Jerks, One Chic, and Me

Three Jerks, One Chic, and Me Three Jerks, One Chic, and Me original

Three Jerks, One Chic, and Me

Teen 74 Chapters 1M Views

Author: Yulie_Shiori

4.8 (65 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Haley Miles Rouge described herself as oblivious and unflinching-- isang mataray na babae. Pero ang gusto lang naman niyang malayo sa gulo at magkaroon ng tahimik na buhay. Kaya para tuluyan nang makaiwas, lumipat siya sa Enchanted University. 

Mula noon, inasahan niyang magiging tahimik na ang takbo ng buhay nya-- walang gulo o unfortunate events. 

Pero noong makilala niya sina Harvey, Jasper, Keiley, at Reed, mas lumala pa ang sitwasyon. 
Sa una lang ba ito? O magiging daan din sila para makuha ang hinahangad ni Haley? 

Saan nga ba patungo ang itinadhana nilang pagkikita?

Parental Guidance Suggested

Fans

 1. MisumiMikoto
  MisumiMikoto Contributed 105
 2. Tsugua_Snave
  Tsugua_Snave Contributed 100
 3. Neville_Nazarene
  Neville_Nazarene Contributed 100

Gifts

Gift -- Gift Received

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Yulie_Shiori

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.