Tila Tula - Teen

/ Teen / Tila Tula

Tila Tula Tila Tula original

Tila Tula

Teen 10 Chapters 11.8K Views

Author: SIOMAYLIE

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"Masaya ang ating naging tagpuan;
Binuhay mo ang pusong sinugatan,
At aking mga mata'y iyong pinatahan.
Nahimlay ang mga alaalang pininturahan,
Pawang naulit muli ang aking kasaysayan."

Ang kwento sa likod ng mga tula ni Fantasia Makata.

Si Fantasia Makata ay isang manunulat ng tula. Huminto siya sa pagsusulat dahil sa bestfriend niyang si Eros, dahilan kung bakit hindi na siya makagawa o makatapos ng tula. Sa hindi namang inaasahang pagkakataon ay makikilala niya si Chand Suarez na nagandahan sa mga tula niya at nang malaman ni Chand na ayaw ng ituloy ni Fan ang mga di niya natapos na tula ay hindi siya tumigil para muling mabalik si Fan sa pagsusulat ng tula.

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author SIOMAYLIE