Forum Download app Gifts

Read TMIM 1:That Monster Called Jealousy - Chapter 29 online

Chapter 29: Bonus

Bonus Chapter

"MA, I'm going to school. I need my medicine!" Sigaw ni Nike habang nakatayo sa labas ng kanilang mansion ay nakasukbit ang bag sa kaliwang balikat habang hinihintay ang ina.

"Nike, you're already 20 pero hindi ka parin makaalis ng bahay nang walang yakap ko." Nangingiting tudyo sa kaniya ng ina. Napakamot na lamang siya sa kaniyang batok. Anong magagawa niya? Nakasanayan na niyang bago umalis ay maglalambing muna sa ina.

First day of collage niya ngayon at hindi niya mapigilan ang hindi maexcite lalo na't ngayon na lang siya ulit makakapag-aral sa Pilipinas dahil noong siya ay nag-6 na taon ay nagmigrate sila papuntang New York dahil doon nakabase ang ama.

"It's your fault ma. Sinanay mo ako eh. 'Wag kang mag-alala hahanap po ako ng ibang babaeng lalambingin. Love you!" Sabi niya tyaka nagmamadaling sumakay ng kotse dahil alam niyang sesermonan lang siya ng ina.

Buti nalang at bago siya mag-enroll ay tinour muna siya ng kaniyang kaibigan na si Brix. Anak na lalaki ng kaniyang Tita Akira.

Now he wonders, kamusta na kaya ang mga kaibigan niyang naiwan dito sa Pilipinas? Oh well, marami pa siyang oras para kamustahin sila. For now, hahanap muna siya ng chikababes na pagbabalingan niya ng atensyon habang nag-aaral.

His mother hate this habit of him. Kesyo, ni minsan daw ay hindi naman nagloko ang kaniyang ama at dapat niyang tularan ito. Psh, sigurado siyang nambabae din ang ama once in his life. Hindi naman sa pagmamayabang pero gwapo talaga ang ama at napakaganda ng ina. Hindi mo iisiping matatanda na ang mga ito kapag makikita mo kaya hindi nakapagtatakang perfect ang kinalabasan niya.

Natigil ang pag-iisip niya nang makarating na sa kaniyang school. Ipinark niya muna ang kaniyang porche na regalo ng ama bago nagsuot ng shades at bumaba. Napangisi nalang siya nang awtomatiko siyang pinagtinginan hindi lang ng mga babae kundi pati na ng mga lalaki. Ahh, hindi talaga kumukupas ang karisma niya.

Pinili na lang niyang 'wag pansinin ang mga ito at sinagot ang tawag na kanina niya pa nararamdaman na nagva-vibrate.

It's his little sister. Kidding, this little witch is not his sister. He prefer not to call her my sister.

"What?" Bored niyang sagot sa tawag ng kapatid na  babae.

[Nike Liam! I need pads. Naubusan ako ng stocks sa room ko.]

"Well, Leandra Nixey, nasa school na ako. Bahala kang duguin diyan sa kwarto mo." Sagot niya tyaka ibinaba ang tawag bago pumihit pabalik sa kaniyang sasakyan. Sakit talaga sa ulo ang kapatid niya! Habang naglalakad pabalik sa sasakyan para bumili ng pads ng kapatid ay naramdaman nalang niyang may tumapon na malamig na liquid sa kaniyang damit. Great.

Handa na siyang singhalan ang talipandas nang makita niya ang maamong mukha nito. Woah, this girl is freaking hot and angelic at the same time. She has this apologetic smile habang nakatingin sa namantsahan niyang polo.

"I-I'm sorry. Hindi kasi ako tumitingin sa daan ko. Sorry talaga. Ano-" hindi na niya napigilan at agad na niyang hinapit ang batok nito papunta  sa kaniya tyaka hinalikan ang labi nito. Kanina niya pa iyon gustong gawin habang nakatitig sa mga labi nitong nagsasalita at humihingi ng tawad. Her lips look so soft and edible and he's right. Her lips are soft. So soft.

"It's okay, pretty. Just be careful next time." Bulong niya pagkatapos itong halikan at tyaka ito nilagpasan habang nakatulala pa ito. Mahirap na, ayaw niya ng pasa ngayong unang araw ng kaniyang klase.

Nang makasakay sa kotse ay napangisi nalang siya habang hawak ang ID ng babae na kinuha niya nang patago kanina.

Blister Fire.

-END OF BONUS CHAPTER-


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C29
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.