Until Before After (Tagalog Ver.) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Until Before After (Tagalog Ver.)

Until Before After (Tagalog Ver.) Until Before After (Tagalog Ver.) original

Until Before After (Tagalog Ver.) UBA

Contemporary Romance 3 Chapters 10.5K Views

Author: Lerin

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Buong kabataan mo masaya ka,
Nang biglang…

Nawala ito ng paunti-unti...
Ang ama mo
Ang kumpanya niyo
Ang kaibigan mo
Ang memorya mo
Ang nanay mo… sigurado ka bang nanay mo nga iyon?
Ang mahal mo, siya nga ba ang mahal mo?

Kaibigan, pamilya, minamahal…
Puro na lang pagdu-duda…
Wala na halos natira, wala na nga bang natira?

Ano na lang ang mayroon ka?
Mayroon pa bang natitira?
Kilala mo pa ba siya?
Siya na nasa salamin
Siya na nakaharap sayo,
Ikaw ba siya?
O iba na siya?
Sino siya?
Sino ka?

Mahal mo
Mahal niya
Mahal ng iba
Mahal ka pa ba niya?
Minahal ka ba niya?
Minahal mo ba siya?
Marunong ka bang magmahal?

Mula noon hanggang ngayon,
Naghahanap sa nakaraan
Hangang sa kinabukasan
At pagkatapos… Ano na?

Maraming Salamat kay @-K-ashiiko ng Wattpad na gumawa ng cover nito ^O^V

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Lerin

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.