/ Teen / Whirls of the Sand

Whirls of the Sand Book Whirls of the Sand Book original

Whirls of the Sand

Teen 2 Chapters 3.0K Views

Author: Charmm_Chamm

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Strings of Romance Series #1
WHIRLS OF THE SAND

Elora Cezanne Rivas is a lady with no vision for her love life. Aminado siyang mas pipiliin niya pang maging single kesa pumasok sa relasyong magiging dahilan ng kaniyang heartbreak. She has heard her friends' stories about their boyfriends and seen them cry over those assholes. Kaya hindi na niya gustong sumunod pa sa yapak nila. Every guy who tries to court her, tinatanggihan niya kaagad.

Nangibabaw ang naramdaman niyang takot sa mga sandaling iyon. Takot na magmahal. Takot na masaktan. Takot na maiwan. Lahat na ay kinatatakutan niya. What if someone will love her and she'll fall damn hard then, at the end of the day, magsasawa din pala sila sa isa't isa? Hindi niya kakayanin ang bagay na 'yon kung sakali mang sumugal siya sa pag-ibig.

Kahit anong mangyari, hinding-hindi siya iibig sa isang lalaki. Iyon ang pag-aakala niya. But not until Roujen dela Fuego came into her life. Nabago ang lahat. Ang ikot ng kaniyang mundo'y tila sumentro sa pag-ibig. Nawala ang takot niya. The lady, who told herself that she'll never fall in love, ngayon ay sabik pang makita ang kaniyang future life kasama ang taong pinakamamahal niya.

Pero paano kung isang araw, magbago na naman ang ihip ng tadhana? What if malaman niya sa huli na niloko lang pala siya? And she never believed it could happen. Yet, it did. Paano kung bumalik ulit ang takot niya?

Will she ever love him again the same way? Or she'll let the whirls of the sand take him far from her?

Written by: MeiMoNymous

Strings of Romance Series #1
©All Rights Reserved 2020

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Charmm_Chamm