Forum Download app Gifts
100% Young Hearts [Filipino] / Chapter 131: For You, Rita Ora [Part 3 of 3]

For You, Rita Ora [Part 3 of 3] - Young Hearts [Filipino] - Chapter 131 by Romance_Novelist full book limited free

Chapter 131: For You, Rita Ora [Part 3 of 3]

~~

Hingang malalim.

Nakatingin siya sa salamin. Kinikilala ang nasa replesyon nito, Sobrang ikli ng suot nito, Kulotna kulot ang buhok at may makapalang make up. Hindi siya ito,

Hindi nanaman niya kilala ang sarile.

Sa totoo lang, tinatanong din niya minsan ang sarile. Bakit nga ba siya nagtitiyaga sa ganitong sitwasyon?

Ang ganda ng in-offer sa kanya ni Cyril. Isa pa, obligasyon itong lalake sa simula pa lang. Pero bakit hindi siya pumapayag?

Siguro dahil sa takot. Takot na baka ulitin nito ang mga ginawa sa kanya noon na nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Hindi nalang kasi siya ang masasaktan ngayon. Madadmaynaang mga anak niya,

"Okay ka na daw Appy?" Tanong ng ka samahan,

Tinanguan niya lamang ito mula sa salamin.

"Labas kana daw sabi ni Mammy Tommy. Malapit na ang number mo."

*Inhale* *Exhale*

Lumabas na siya para maghanda sa number niya.

Punong-puno nanaman ang Route '77. Inaasahan na niya ito, pero ang hindi Inaasahan ni April ay kung sino ang nakaupo sa unahan ng stage, Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/young-hearts-%5Bfilipino%5D_15516153005727505/for-you-rita-ora-%5Bpart-3-of-3%5D_49565360420087828">www.webnovel.com/book/young-hearts-%5Bfilipino%5D_15516153005727505/for-you-rita-ora-%5Bpart-3-of-3%5D_49565360420087828</a> for visiting.

Cyrl,

Ang asawa nanaman niya ang nasa unahang lamesa. This time he is praying Na sana walang kaabang gawin ang asawa,

Humiga siya ng malalim bago tuluyan lumabas, hindi kagaya ng sayaw niya tuwing sabado mas daring ang sayaw niya ngayon.

Hindi pa siya nakakalabasng stage ay alam niyang nakita na siya nG asawa ng sumilip siya, Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito. Marahil ay dahil sa kanyang suot.

Nagsimulana na ang musika, hudyat na kailangan na niyang lumabas sa entabladong sigurado ng magpi-piyestahan siya ng mga kalaakihan.

Sa totoo lang ay sobrang naaasiwa siya sa tanging kanyang natatanggap. KaramHan sa mga lalaking nandoon ay binibigyansiya ng malagkit nating in. Karamih aY gusto na siyang hubaran,

Gustong bumalik ta ng sikmura niya. Pero hind pwede. Madami na siyang atraso kila Mammy Tommy, Hindi na niya ito pwdengdagdaganpa. Nakakahiya na.

Dahil dito ay mas pinili nalang niyang tignan ang asawa. Nasa mukanito ang disgust pero kitang-kita niya sa mga mata nito ang kasabikan.

Hind man dapat pero nakaramdam siya ng kaunting tuwa ng makita ang kasabikan dito.

Nagtamaang mga mata nila, kasabay ng malamyos namusika ay sinunod niya dito ang baakang. Hindi pa din in aalis ang paghinang ng mga mata nilAng kaNina pa naglalaban.

Ginawa niya ang mga steps sa napanuod niyang YouTube video. Lumuhod siya sa bandang unahan ng stage, giving her audience a glimpse of her magestic mountains. Napansin niyang simula ng magkita silang muli ng asawa a mas lumaki ang mga ito.

Marupok ka kasi sa asawa mo.

Dahil dito ay biglang Niyang naalala ang mga gabing magkasama silang mag-asawa sa Batangas, Her moves become more arousing and seductive,

Mas lalong nag-init ang buong bar. Hindi man niya pansin pero kanina pa nagsisipulan ang mga tao dahil sa ginagawa niya,

She learned more, but not to entertain other people but to entertain her husband na walang tigil ang paglunok. Even in the dim lights she can clearly see how his Adams apple goes up and down.

She is busy teasing her husband na nakalimutan niyang meron pang ibang taong nanunuod sa show niya.

Natauhan lang siya ng may isang lalaking biglang naglagay ng pera sa kanyang dibdib. Pero mukang sinasadya nitong hilahin ang bra niyang suot,pagka tapos ay naramdaman niya ang pagpisil nito.

Dahil sa sobrang pagka bigla ay hindi siya agad naka-react. Natauhan lang siya ng biglang nagkagulo dahil sa kanyang asawa.

Nakadagan na ito ngayon sa lalaking humipo sa kanya habang walang awang pinaG-susuntok ito. Buti nalang at dumating na ang mga bouncer ng club para pigilan ang asawa.

Tila natulos naman sa gitna ng stage si April natauhan nalang siya ng biglanG may bumalot sa kanyang jacket at buhatinsiya pa palabas ng club.

Nasa labas na sila ng club ng matauhan. Agad siyang nagpumiglas at sinampal ito.

"Cyril!Ano nanaman itong ginawa mo?"

Hindi nagsalita ang asawa kaya mas lalo siyang naiinis.

"Nanggulo ka nanaman! Hiyang hiya na ako kila Mama Tommy sa mga pinag gagawa Mo!" Mangiyak ngiyak na siya Dahl sa sobrang inis dito.

"Ano? ! Okay lang sa'yong magpabastos ddon sa loob?" Mataas na din ang boses nito.

"Trabaho ko 'to! Wala kang pakealam sa kung anong ginagawa kosa trabaho Ko!"

"I accepted everything April! Your whims, your request! Heck! Pati ang pagiging cold mo! Kasi alam kong may kasalanan ako! But this is my limit, April! For f*ck sake I am still your husband!"

Hindi natuwa si April sa sinagot nito.

"Bakit? Nahihiya ka? Na malaman ng lahat ng tao kung anong uri ng tao ang pinakasalanmo?" May pang-I-insulto pa sa boses nito.

"Tangina naman April! Nagagalit ako hindi dahil doon! I'm angry because they are seeing and touching what's mine! You're mine, April! Everything about youIs mine!"

Pagkatapos ay marahas na hinalikan siya ng Asawa.

***

MAKIKITA ang isang lalaki na nasa bar counter ng Route '77. Aakalain mong tinakasan na ito ng bait dahil pangsi ngisi pa ito habang iniinom ang scotch.

Maya maya ay napailing pa ito,

Tumingin sa stage na kanina lang ay may gulong nagyare.

He just didn't believe how small this world iS,

He drank his scotch before paying the bill.

Things will get more intense from now on. He can't wait to see his reaction.


CREATORS' THOUGHTS
Romance_Novelist Romance_Novelist

I AM VERY SORRY FOR UPDATING VERY LATE!

Hi! Alam naman po natin na marami tayong kababayan na nasalanta ng bagyong Ulysses at hanggang ngayon ay lubog pa din sa baha. Alam ko pong lahat tayo ay apektado simula pa lang ng pandemic pero kung may kakayahan po tayo... 1 peso, 5 pesos might be small pero sobrang madami po tayong matutulungan. Kindly visit my page for details! MARAMING SALAMAT PO

FACEBOOK PAGE: RNL STORIES

INSTAGRAM: @romancenovelist_wp

TWITTER: @RomanceNovelist

next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C131
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login