Webnovel Author: 2YEOJA1BABAE2GIRL3 - Novel Collection

2YEOJA1BABAE2GIRL3

female LV 2

My Priorities: God, Family, Career, Friend, Self, Love life "?" if in God's will and by fate. I AM ALSO 1YEOJA1BABAE2GIRL3 YEOJA1BABAE2GIRL3 Yeoja1Babae2Girl3

2019-11-07 Joined Philippines

Badges 5

Moments 1

2YEOJA1BABAE2GIRL3
Commented
Ang sama palang pakinggan pag tinagalog ang scene na iyon

Nag-init ang katawan niya na parang nag-aalburotong bulkan. Ang makapagliligtas lamang sa kanya ay ang lalaking nasa harapan niya.

Hidden Marriage (Tagalog)

Hidden Marriage (Tagalog)

Contemporary Romance · JIONG JIONG YOU YAO

Report user