Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog)

Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) PSL

Author: Jiong Jiong You Yao

4.6 (752 ratings)

590 Ikaw lang ang gusto ko 8 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Nang walang paghihintay kay Ye Wan Wan na matapos ang pag-iisip, kinuha ni Si Ye Han ang isang kahoy na kahon. Matapos niyang buksan ang kahon, may isang singsing na nakalagay doon.
Ang singsing ay kulay gray at mukhang hind naman espesyal; mukha na itong sobrang luma at mayroong nakaukit ngunit hindi niya maintindihan.
Marahang pinunasan ni Si Ye Han ang singsing at tila may ibang iniisip. Matagal siyang hindi nagsalita.
Tumayo si Ye Wan Wan sa harapan ng lamesa. Hindi siya nagtangkang gumawa ng kahit anong ingay at guluhin siya. Hindi rin niya alam kung anong pinaplanong gawin ni Si Ye Han.
Sa wakas, hindi niya ito inilabas sa kanyang dating buhay.
Sa dati niyang buhay, mayroong isang beses na tila mayroong intensyon si Si Ye Han na dalhin siya dito sa attic, ngunit si Shen Meng Qi ang may hawak ng ilang impormasyon na ang attic ay puno ng katakot-takot na paghihirap na instrumento at sinasabi na doon kung saan pinapahirapan ni Si Ye Han ang mga tao. Kaya lalong natakot si Ye Wan Wan sa attic at hindi naglakas loob akyatin.
Sa mga oras na iyon na gustong siyang dalhin sa taas ni Si Ye Han, ang kinalabasan ay hindi inaasahan - siya ay walang alinlangan na hindi sumunod at pa

Latest Updates

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results