Release That Witch (Tagalog)

Release That Witch (Tagalog) RTW

Author: Er Mu

4.1 (193 ratings)

651 Ang Auction 1 month ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Marahil na ang kakayahan ng bruha.
Naaalam ni Yorko na narinig lamang ng panganay na anak na lalaki ng pamilya Luoxi na ang isang mangkukulam ay auctioned, ngunit napabayaan niya ang kanyang kakayahan. Ang isang mapanganib at sira-sira kakayahan ay malinaw na mabawasan ang isang halaga ng bruha, bilang walang nais na papatayin. Kung ang mga witches ay kaanib sa mga demonyo o hindi, sila ay hindi karaniwang tao at ito ay lubhang mapanganib upang bilhin ang mga ito.
Ngunit ang kakayahang ito ng matalinong aral ay hindi mabigat. Ang pagpapagaling sa sarili ay hindi nakakasakit sa mga tao, sa halip, nakamit nito ang ilang mga pangangailangan ng mga taong kakaiba, kaya ang presyo ay hindi inaasahang mataas.
"Sir, ayaw mo bang mag-bid?" No.76 unang kumuha ng inisyatiba upang magtanong.
"Uhm ... maghintay ng isang sandali." Sinira ni Yorko ang pawis mula sa kanyang mga kamay, iniisip, "sinabi ni Otto na ang Black Letter ay pera, ngunit gaano ito nagkakahalaga ng 1,000 o 2,000 gold royals

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results