King of Gods (Tagalog)

King of Gods (Tagalog) KOG

Author: Fast Food Restaurant

4.6 (474 ratings)

532 Pagbabalik sa Purple Saint Ruins (1) 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Binabalaan ako ni Zhao Feng, na kahit wala pa ang Dark Heart Seed, marami siyang paraan para patayin ako.
Naramdaman ng Skeletal Division Leader na tila mapalad siya.
Mayroon pala Jade Protection Dragon si Zhao Feng pero ni kailanman ay hindi niya ito ginamit. Kitang-kita naman na gagamitin niya lamang ito kapag sobrang kritikal na ng pagkakataon.
Bago pa ito, inisip ng Skeletal Division Leader na tumakas. Ngayong alam na nito na may ganito lalang klaseng pakulo si Zhao Feng, hinding-hindi siya pagtataksilan ng Skeletal Division Leader kahit wala pa ang Dark Heart Seed.
Napakalakas ng kapangyarihan ng Jade Dragon Protection. Agad-agad nitong mapapatay ang mga Sovereigns, samantalang ang mga normal na Void God Protections ay kaya lamang na pinsalaan ang mga Sovereigns nang malubha.
"En."
Natuwa na si Zhao Feng at ang tingin niua ay naalis na mula sa Skeletal Division Leader.
Hinanda niya na talaga ang Jade Dragon Prtection para kalabanin ang Mystic Ice Queen, pero ang paggamit dito nang madalian ay agad na makakawaglit ng potensyal nito.
Ginamit niya na ito sa huli para makakuha muna siya ng karanasan kung paano makipaglaban sa isang Sovereign. Bukod pa roon, pinagulantang n

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results