Swallowed Star (Tagalog)

Swallowed Star (Tagalog) SS

Author: I Eat Tomatoes

3.9 (144 ratings)

700 Ang Sector Lord Level 9 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Sa mga Minor planets ng Bei En, isa itong grupo ng mga heavenly bodies na umiikot sa paligid ng isang bituin. Nasa 209 na bilang ng maliit na planeta ang umiikot na kung saang ang pinakamaliit sa kanila ay may diametrong umaabot sa 1.2k habang ang pinakamalaki ay may diametrong umabot sa 898km.
Kasalukuyang lumilipad ang spaceship ng planetang Yun Mo sa gitna ng mga planeta.
"Ang paghahanap sa mga planetang ito nang paisa isa, mukhang minodify na ang lahat ng mga ito." Maririnig ang matinis na boses ni Babata sa loob ng control room "Nagtatanglay silang lahat ng maraming advanced na sandata, ang buong area na ito ay tinatawag na isang automaton fortress. Kaya nitong wasakin maging ang royal family Fleet ng Cui Lang."
"Napakaingat nga niya." Tingin ni Luo Feng sa malalayong planeta.
"Aabot pa ba siya sa puntong ito kung hindi siya naging ganito kaingat?" ngiti ni Dylan "Nararamdaman kong hindi magiging kasing dali ng paghahatol mo sa 17 naunang executives ang gagawin mong paghatol s

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results