Swallowed Star (Tagalog)

Swallowed Star (Tagalog) SS

Author: I Eat Tomatoes

3.9 (144 ratings)

704 Ang Paghahayag 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Nakaramdam si Luo Feng ng isang walang hugis na pressure. Ang nilalang na nakikipagusap sa kanya ay isang tunay na hindi mapapantayang nilalang sa kalawakan, isang undying ng knight at nagkaroon din ito ng kakaibang pasensya. Kaya sa oras na galitin niya ito, siguradong tatama sa kanya ang malalaking kalamidad sa kalawakan. Isang maliit na langgam lang si Luo Feng kung ikukumpara sa kanya. Kaya ang simpleng pagdepende lang ng knight sa kanyang kuneksyon ay magagawa na niyang patayin si Luo Feng nang walang kahit anong bakas.
"Undying Knight." Tumayo si Luo Feng sa harap ng screen at buong galang na yumuko "Kagalang galang na ginoo, bakit ko po hindi magagawang ibenta sa inyo ang milky way? Maaari ko pong ibigay sa inyo ang lahat ng planeta sa milky way nang libre pero gusto ko po sanang panatilihin ang pagaari ko sa pinagmulan kong planeta na Earth."
Natigilan sa screen si undying knight. Napakurap siya sa loob ng isang sandali na para bang wala na itong magagawa. Kinamot ng kulay gr

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results