Trial Marriage Husband: Need to Work Hard (Tagalog)

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard (Tagalog) TMHNWH

Author: Passion Honey

4.7 (1,333 ratings)

663 Secret Weapon 1 month ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Nang marinig ito, biglang napahalakhak si An Zihao, "Tinutukoy mo ba ang isang taong tulad ni Annie?"
"Ang 'The Savage Wars' ay magsasagawa na ng kanilang press conference. Totoo na si Annie ang umagaw ng iyong role, kaya patuloy ka munang magdusa ng konti."
Nagtaas ng kanyang ulo si Chen Xingyan at tumingin kay An Zihao. Sa panahong tulad nito, inunat ni An Zihao ang kanyang braso at hinaplos ang kanyang ulo.
"Hindi na magtatagal ito. Tutulungan kitang makapaghiganti sa lalong madaling panahon."
"Hindi na kailangan, maaari ko iyan gawin mag isa," matigas ang ulong tugon ni Chen Xingyan.
"Maghintay ka hanggang ikaw ay maging tanyag bago mo sabihin sa akin ang mga salitang iyan." Pagkatapos magsalita, iginiya ni an Zihao si Chen Xingyan palabas ng DK Agency at hinatid ito sa Hyatt Regency.
...
Nang muling makita ni Chen Xingyan si Tangning, ang kanyang ulo ay napayuko sa kahihiyan. Sa kinalabasan, ang insidente na nagawa niyang magalit at mag alala ay wala lamang kay Tangning. Na

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results