My Youth Began With Him (Tagalog)

My Youth Began With Him (Tagalog) MYBWH

Author: Baby Piggie

4.4 (181 ratings)

130 Bulung-bulungan 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

"Mrs. Qin, hayaan mo akong tawagan muna si President Qin. Mag-antay ka muna dito sandali."
Matalino si Yang para hindi masabi ang bagong address ni Qin Chu. Paniguradong ayaw niya maging responsable dito o sisihin ng boss niya.
"Mrs. Qin, ang sabi ng President makakarating siya dito sa loob ng kalahating oras. Mag-antay nalang po muna kayo sa opisina." Ibinaba ni Yang ang phone at ngumiti.
Hindi nagsalita ng kahit ano si Mrs. QIn, pero malinaw na hindi siya masaya.
Hindi na muli nagpakita si Qin Chu pagkatapos ng away nila ng kanyang ama, at hindi na rin siya tumatawag sa kanila.
Matigas ang ulo ni Qin Yumin. Ipinagpalagay nalang niyang aakto si Qin Chu sa kung ano ang gusto niya, kaya umalis ito sa city sa pamamagitan ng isang business trip para bisitahin ang mga branches ng kumpanya sa Southern China.
Si Mrs. Qin naman, sa kabilang banda, ay sobrang nanabik sa kanyang anak, kaya napagdesisyunan niyang hanapin siya sa kumpanya.
Tinanggal ni Qin Chu ang IV at nagmaneho papunta s

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime