My Youth Began With Him (Tagalog)

My Youth Began With Him (Tagalog) MYBWH

Author: Baby Piggie

4.6 (631 ratings)

235 Kabaliktaran 7 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Lumingon siya at tumingin kay Huo Mian, bahagya itong nagbuga ng hangin, "Isang araw, mamamatay ako sa mga kamay mo."
"Saan mo naman nakuha ang ideya na yan, President Qin?" Tumingin si Huo Mian na parang siya pa ang ginawan ng kasalanan.
Walang magawa si Qin Chu, hinawakan nalang niya ang kulay mansanas sa pula na mga pisngi ni Huo Mian.
Ang kanyang katalinuhan ay hindi mo maikukumpara, at ito ay nakadepende kung gusto niya gamitin ito. Para naman kay Qin Chu, alam din ni Huo Mian ang kahinaan niya.
Kahit anong mangyari, kahit siya pa ang mali, lagi siyang may kumpiyansa sa sarili.
Ang pinakamahalaga pa ay isang salita lamang, kaya na nito palambutin ang puso niya…
Ang salitang 'honey' ay nakapagpatunaw kaagad sa puso ni Qin Chu…
Mukhang nawala na sa isip niya ang tawag ni Ning Zhiyuan na nasaksihan niya.
At may tiwala siya kay Huo Mian, dahil kahit nakipagdate ito kay Ning Zhiyuan nang matagal, hindi pa rin niya ginawa ang pinakahuling hakbang sa kanya. Sa kabilang banda, tum

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results