My Youth Began With Him (Tagalog)

My Youth Began With Him (Tagalog) MYBWH

Author: Baby Piggie

4.6 (793 ratings)

722 Come and Be My Bridesmaid (3) 8 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Chapter 722: Halika At Maging Abay Ko (3)
Nang makita ang ekspresyon ni Huo Mian, hindi niya maiwasang kurutin ang kanyang maliit na mukha. Ngumiti siya, "nagbibiro ako sa iyo. Nagdiriwang tayo ngayon, kaya syempre makakainom ka."
"Oh yay ... long live Mr. Qin ..." Si Huo Mian ay hindi kapani-paniwalang masaya, tumatalon sa paligid tulad ng isang bata.
Hinalikan niya ang pisngi ni Qin Chu na may 'smack' ... ang halik na kapansin-pansin.
Masaya niyang kinuha ang mga bote ng pulang alak mula sa mga kamay ni Qin Chu at maingat na inilagay ang mga ito sa isang ice bucket sa kusina upang palamigin.
Bukod sa baka at tupa na shabu shabu, maraming mga gulay, fish balls, crabstick, mushroom balls, mga tendon ng baka, at lahat ng uri ng pagkaing-dagat sa mesa.
Talagang sinobrahan ni Huo Mian ... inanyayahan niya sina Gao Ran at Zhu Lingling sa isang hindi kapani-paniwalang marangyang pagkain.
Ang mag-asawa ay patuloy na abala kaya na kapag dumating sina Gao Ran at Zhu Lingling, maaari aga

Latest Updates

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results