Forum Download app Gifts
100% Bhagavad Gita Demystificeret / Chapter 1: 23/08-2019

Read Bhagavad Gita Demystificeret - Chapter 1 online

Bhagavad Gita Demystificeret original

Bhagavad Gita Demystificeret

Author: sivashankaracharya

© Webnovel

Chapter 1: 23/08-2019

PARAMASHIVAS VELSIGNELSER,

* BHAGAVAN SRI KRISHNA ER DET ULTIMATIVE CASE STUDY FOR ALLE MENNESKELIGE VÆSENER SÆRLIGT FOR HINDUER, SOM ER INTERESSEREDE I LIVET OG SUCCES.

* HVORDAN HAN INSPIREREDE HELE SIT SAMFUND FRA TIDEN, HAN BLEV FØDT (VRAJ VAASIS).

* HVORDAN HAN HÅNDTEREDE ALLE DE DIREKTE OG INDIREKTE ANGREB PÅ HANS LIV (BRINDAVAN LEELAS).

* HVORDAN HAN HÅNDTEREDE KARAKTERMORD MEN ALDRIG TRAK SIG FRA SINE KVINDELIGE DISCIPLE (RASALEELA).

* HAN TRAK SIG HVERKEN FRA SINE KVINDELIGE DISCIPLE ELLER FIK DEM TIL AT FØLE, DE ER ANSVARLIGE FOR ALLE DE KARAKTERMORD, HAN GENNEMGÅR (ALLE DE KVINDELIGE HENGIVNE FØLGERE TJENTE HAM GENNEM HANS LIV).

* HVORDAN HAN ANVENDTE SIN DRISTIGHED OG MOD, MEN VAR ALDRIG ARROGANT OG ACCEPTEREDE IKKE TUNGNEMT DEN SOCIALE DEFINITION AF MOD ELLER VALØR (KAMP MED PAHALWAANS OG ELEFANTER).

* EKSTREMT LIVSPOSITIV OG SELV I KRIGSSTRATEGI ANVENDTE HAN MINIMALE RESSOURCER, FORSIKREDE MINMALE SKADER OG VANDT SAMTIDIG KRIGEN (DIREKTE KAMP MED KAMSA UDEN AT DESTRUERE BEGGE SIDERS HÆR).

* EKSTREMT BARMHJERTIG OG SØRGER FOR SELV DEN MODSATTE SIDE SKADE HOLDES PÅ MINIMUM (MATHURAS HÆR BLEV OGSÅ REDDET).

* ABSOLUT LEGESYG GENNEM HELE LIVETS SPIL.

* ABSOLUT NERVEPIRRENDE OG SPÆNDENDE VÆRDI FOR MENNESKER, SOM LEVEDE OMKRING HAM.

* EKSTREMT UDSØGT OG OPTRÆNENDE FOR FOLK, DER LEVEDE MED HAM.

* BRUGTE ALLE STRATEGIER INKLUSIV SEKLUSION FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ BEGGE SIDER I GENNEM KRIGEN OG KAMPE (KRIG MED JARASANDHA).

* HVORDAN HAN HÅNDTEREDE MANGFOLDIGE NIVEAUER AF FJENDER OG UVENNER INTERNT OG EKSTERNT (SISHUBALA OG SAKUNI EKSTERNT, HANS EGEN SØN INTERNT).

* HVORDAN HAN VAR I STAND TIL AT FORBINDE MED ALLE ALDRE OG ALLE KØN MED SÅDAN EN EKSTRAORDINÆR SØDME.

* HVORDAN HAN VAR I STAND TIL AT GIVE EN FØLELSESMÆSSIG FORBINDELSE TIL ENHVER.

* HVORDAN HAN GAV IDENTITET OG STATUS TIL SINE FØLGERE, SELVOM HAN VAR FEJLAGTIGT ANKLAGET OG MISBRUGT SOM SKØRTEJÆGER (HANS 16.000 RUDRAKANYAS).

* HVORDAN HAN VAR I STAND TIL AT SIKRE SIT FOLK OG GØRE DEM TRYGGE UNDER ALLE PERIODER AF KRIGEN OG KAMPE.

* HVORDAN HAN FORSØGTE SIT BEDSTE PÅ AT REDUCERE FJENDSKAB OG KRIG VED AT OFRE SIG SELV SOM AMBASSADØR FOR FRED OG UTRÆTTELIGT ARBEJDEDE FOR DET SAMME FOLK, SOM ANKLAGEDE HAM OG ALDRIG INDSÅ HANS BIDRAG FOR DERES LIV (SOM DA HAN GIK SOM FREDSAMBASSADØR TIL DURYODANAS SABHA). Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/bhagavad-gita-demystificeret_14652259806253405/23-08-2019_39331874719450198">www.webnovel.com/book/bhagavad-gita-demystificeret_14652259806253405/23-08-2019_39331874719450198</a> for visiting.

* HVORDAN HAN STRATEGISK UNDGIK AT DRÆBE HANS FJENDE, TIL HANS FJENDE HAVDE SAMLET ALLE HANS FJENDER OG BRAGTE DEM TIL HAM GANG PÅ GANG (17 GANGE KRIG MED JARASANDHA).

* HVORDAN HAN ER DEN ULTIMATIVE LÆRER, DER GENOPLIVER ALLE OPLYSNINGSSYSTEMERNE TILGÆNGELIGE PÅ DEN TID OG SAMLEDE DEN I FORM AF BHAGAVAD GITA OG DELTE DELTE DEN MED VERDEN.

* HVORDAN HAN VED AT GIVE VISHWAROOPA DARSHAN ETABLEREDE KREDIBILITET FOR HAM SELV OG HANS LÆRINGER.

* HVORDAN HAN VAR I STAND TIL AT SPILLE ROLLEN AF VEN OG GURU FOR ARJUNA OG GENNEM ARJUNA TIL OS ALLE.

* HVORDAN HANS ORD ER UNIVERSALE OG INDIVIDUELT BRUGBARE.

* HVORDAN SELV HANS FJENDER ER I STAND TIL AT FØLE, HAN VIL VÆRE RETFÆRDIG, OG GÅ TIL HAM I PERSON FOR AT BEDE OM HJÆLP, SELV EFTER AT HAVE ANGREBET OG MISBRUGT HAM OFFENTLIGT (DURYODHANA KOMMER FOR AT SPØRGE OM KRISHNAS HJÆLP I KRIG, EFTER AT HAVE FORSØGT AT MISBRUGE OG ARRESTERE BHAGAVAN SRI KRISHNA I DEN OFFENTLIGE SABHA, DA KRISHNA KOM FOR FREDSFORHANDLINGER SOM AMBASSADØR).

* HVORDAN HAN VAR I STAND TIL AT UDSTRÅLE BARMHJERTIGHED, SELV HANS FJENDER NÅEDE HANS FØDDER EFTER DØDEN (SHISHUBALA MOKSHA).

* HVORDAN HAN SKABTE DET BEDSTE LAND FOR SIG SELV OG FOR SINE FØLGERE OG FOR SANATHANA HINDU DHARMA FRA DEN GENVUNDNE LAND UDEN AT TAGE NOGENS TERRITORIUM ELLER INVADERE I NOGENS LAND (DWARAKA, JA, JEG TALER OM DWARAKA, MEN IKKE KUN OM DWARAKA).

* FORDI FOR MANGE KRAFTUFULDE OG YDERST DESTRUKTIVE VÅBEN ER SAMLET SAMMEN AF FOR MANGE ARROGANTE, UBEVIDSTE BESLUTNINGSTAGERE, HVORDAN HAN ULTIMATIVT REDDEDE PLANETEN JORDEN VED AT DESTRUERE ALLE DE VÆRSTE VÅBEN NOGENSINDE UDVIKLET PÅ PLANETEN JORDEN UNDER HANS DIREKTE ÅSYN UNDER KONTROLLEREDE BETINGELSER (MAHABHARATHA KRIGEN).

* HER DELER JEG BOGEN, JEG HAR SKREVET OM BHAGAVAD GITA OG SRI KRISHNA. NYD OG DEL MED MINDST 1008 MENNESKER OG FEJR KRISHNA

https://inner-awakening.lpages.co/bhagavad-gita-book/?fbclid=IwAR2VoloJcGFv4OXuxAVrBCO8liudnyCG-GtgywD9EdB5vCXxL02UeEA6Gm8#cta-section

* JEG SKRIVER MERE, VÆR TUNET PÅ FLERE OPDATERINGER.

* DEL OG FEJR, BERIG OG NYD!

Oprindelig post

https://www.facebook.com/srinithyananda.swami/posts/1379917965496532


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.