Forum Download app Gifts
32.18% Love To The Destiny / Chapter 28: 28 White House [The Plan]

28 White House [The Plan] - Love To The Destiny - Chapter 28 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 28: 28 White House [The Plan]

Pagmulat ko sa biyahe umaga na.

" Ok narito na tayo haha excited na ako " masayang sabi nito.

Nakita ko yung van na sakay sina kuya. Hinila ako patulak nya. Parang nawawalan ako ng timbang kaya natumba ako.

" Halika!!! ang bagal lumakad. Bilis " nakita ko si John palabas ng van.

Tumakbo ako papunta sa kanya niyakap nya ako.

" I love you Celine. I won't leave you again " mahinang boses nito.

" Promise kapag nakalabas tayo dito. Ipapakulong natin si Ramos tapos mamumuhay na tayo ng payapa " naghahabol pa ng hininga.

Hinalikan namin ang isa't-isa. Para bang napawi ang takot sa oras na ito.

" I love you John. Babalik ka. Pangako mo " hinila na ito ng mga tauhan.

" Ipangako mo " paos na boses ko.

" Halika ka na. Drama pa kayo dyan. Bilis " itinulak ako papasok ng kabahayan samantala si John sa boarding house.

" John!!!! Babalik ka " umiiyak ako habang pinipilit na makapasok sa loob.

" Celine!!!!!Celine!!!! " nang makapasok na ako sa loob nakarinig ako ng putok ng baril.

" John!!!!!!!!!!!!!! " napaluhod na lang ako sa sahig.

" Tayo na tayo!!! " itinulak nya ako papuntang sofa.

" Sige na magbantay kayo dun sa boarding house tapos yung natitira sa labas ng kabahayan ng mansyon. Bilis!!! Kilos!!! " patuloy akong umurong naghahanap ng lalabasan pero sa sobrang laki ng mansyon wala akong hanapan ng butas. Nagawa nya ako itulak sa sofa. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/28-white-house-%5Bthe-plan%5D_45038085070701426">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/28-white-house-%5Bthe-plan%5D_45038085070701426</a> for visiting.

Sinarado nito ang pinto. Lahat ng bintana kaya dumilim ang paligid natirang ilaw lamang ay kaunting sinag ng lampshade.

Naghubad sya sa harapan ko. Binalot ng kaba ang dibdib ko naparabang malulunod ako. Hinawakan nya ang binti ko. Huminga ako ng malalim.

" Eto.....ba ang gusto m-mo? " nangangatal na boses ko.

" Ano ba ang sa tingin mo " Sabay halik sa tuhod ko.

Huhubarin na sana nya ang short ko. Pero pinigilan ko sya. Biglang tumalim ang tingin nya sa akin.

" John...bakit ba hindi mo nalang tanggapin na hindi pwedeng maging tayo. Marami pa namang ibang babae Jan. Na mas higit pa sa akin. Na mas magaling dito. Sa sex " itinali niya ang kamay ko.

" John....maawa ka naman sa akin para sa ikakasaya ko na lang pabayaan mo nalang ako" sinampal nya ako sa pisngi napangiwi pa ako sa sakit na naramdaman ko.

" Ikaw na nga ang pinasasaya ikaw pa ang may ganang magsalita " hinalikan nya ang leeg ko.

Sinipa ko ang private part nya. Kinuha ko ang kutsilyo sa lamesa. Isinaksak ko ito sa kanyang tiyan. Tumakbo ako ng mabilis.

Nagkaroon sya ng pagkakataon para tumakas. Hinugot ko lahat ng may connection sa cctv. Para makasigurado na walang makakaalam.

Mabilis siyang nakapunta sa boarding house. Nagpunta sya sa kinaroroonan muna ng Kuya nya. Binuksan ko agad ang pinto. Napansin kong umiikot ang mga bantay. Nagtago ako sa kahon. Masigurado kong wala ng tao. Lumabas ako. Kinalas ko ang tali tapos ang duck tape. Nang makalabas kami tumakas si kuya palabas para ipaalam sa pulis.

Pumunta ako kay Hayden ang nagligtas sa akin malaki ang utang na loob ko sa kanya. Muntik na akong makita ng nagbabantay na parang pinakaleader. Tumago ako sa pader. Buti nalang nakalayo na sya. Binuksan ko na ang pinto. Kinalas ko ang tali sa kanya.

" Ano bang ginawa mo? Delikado ang ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot? " umiling ako.

" Wala na tayong oras. Pumunta ka sa barangay hall. Dun muna kayo magpalipas ng Gabi. Babalik kami ni John ng ligtas. May plano ako sabihin mo kay kuya wag magalala. Wag munang papuntahin ang pulis. Intayin nyo ang hudyat ko " tumango ito. Ang bilis ng takbo nya. Daig pa si Flash.

O.M.G ang Daming bantay pano ko sila masasalisihan. Nakaisip ako ng Idea. Pinindot ko ang fire alarm. Tumakbo ako ng limang palapag para mapuntahan si John. Hiningal ako. Binuksan ko ang pinto. Napaiyak ako nang makita ko sya. Niyakap ko sya ng mahigpit.

" Wala na tayong oras. Kaylangan makatakas na tayo dito " binilisan ko ang pagkalag ng tali ang higpit. Kinuha ko ang kutsilyo sa bulsa. Para madaling kalagin.

Lumabas kami ng pinto.

" Ayos ka lang ba? " tumango ito.

Tumawag ako ng mabilis kay Hayden.

" Magbantay na kayo dyan sa gate. Kasama ang pulis. Mabuting sa barangay hall muna kayo. Hayaan nyong pumasok dito ang mga pulis para hulihin si Ramos " Paglilinaw ko.

" Ok sige copy that " inilagay ko ang cellphone sa likod ng bulsa ko.

" Tara na " tumakbo kami ng mabilis sa likod ng Boarding house. Pumunta kami sa bodega. Ang baho hindi ko maatim ng sikmura ko ang sobrang sangsang ng amoy.

Paglabas namin sa bodega. Nakita namin si Ramos. Tumakbo kami ng mabilis. Hindi ko na alam kung saan dadalhin ng mga paa namin. May humarang na (10) sampong pulis.

" Ramos may warrant of arrest ka sumama ka ng mahinahon. May pagkakataong kang magpaliwanag sa loob ng hukuman " hinuli sya ng pulis. Maraming pulis ang kumuha sa mga bawat tauhan nito. Ipapasok na sana sya sa loob ng kotse.

Ipinasok na sya ng pulis may mga NBI o iba pang may alagad sa batas para bantayan si Ramos para makasigurado na hindi na ulit ito makakatakas.

May nagtanong sa akin tungkol kay Ramos. Si PNP Ulysses.

" Kayo ba ang biniktima? Maari po bang magbigay ng statement para sa suspect? " tanong na may hawak na papel at ballpen para isulat lahat ng impormansyon.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C28
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login