Forum Download app Gifts
34.48% Love To The Destiny / Chapter 30: 30 NIGHTMARE

30 NIGHTMARE - Love To The Destiny - Chapter 30 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 30: 30 NIGHTMARE

(Dreaming.....)

Minulat ko ang mata ko. Bumangon ako at sumandal sa Headboard ng kama. Huminga ng mahinahon. Nakita ko ang oras sa may paanan ko. Alas 6:00 ng umaga. Tumayo ako sa kama. Isinuot ko sa aking paa ang tsinelas. Humarap ako sa salamin. Itinali ko ang buhok ko. Lumabas ako sa kwarto. Bumaba ako ng hagdan. Pumunta ako ng kitchen para uminom ng tubig. Binuksan ko ang refrigerator kinuha ko ang bote ng refresh. Ininum ko iyon.

" Oh Gising ka na pala na miss mo ba ako? " tumingin ako sa tinig na yon. Naghilakbot ako sa takot.

" Tulungan nyo ako!!!!!! " napasigaw ako sa takot. Ginising ako ni John.

" Celine!!!!!" binigla ko ang pagbangon.

Niyakap ako ni John " Nandito ako. Wala na sya. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na may manakit pa sayo. Hindi na " humilig ako sa kanya habang yakap nya ako.

" Tulog na tayo. Magpahinga ka na. Wag kang matatakot. Nandito ako sa tabi mo " Humiga ulit ako sa kama. Kinumutan nya ako.

Tumalikod si John sa akin. Pero niyakap ko sya.

" Wag mo akong iiwan ha. Dito ka lang " hinawakan nya ang kamay ko.

" Dito lang ako " ang naisatinig nito.

Nakatulog ang dalaga sa mga baraso ni John. Napatawa nalang si John.

Sumapit ang umaga. Gumising ng maaga si John para magluto ng almusal. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/30-nightmare_45038085053926092">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/30-nightmare_45038085053926092</a> for visiting.

" Good morning " bungad nya sa akin.

" Salamat nga pala kagabi. Kung wala ka baka...." hindi ko na tapos ang sinasabi ko.

" Naku wala yun. Di ba sabi ko dito lang ako " hinalikan ko sya sa labi pero sandali lang yon.

" Ahh ikaw ha " kiniliti nya ako sa tagiliran ko.

" Ano ba. Kakain pa tayo " napapatawa kong boses.

Tumakbo ako habang hinahabol nya ako. Paikot-ikot lang kami sa dining table. Biglang napasandal ako sa dingding wala na kasi akong lulusutan.

" Pwedeng Isa pa " napahagikhik ako ng tawa.

" For thank you lang yon. Grow up " umupo ako sa upuan. Alam ko namang nadismayado sya sa nangyari.

" Sige kumain na tayo " Umupo din sya at kumain.

Natapos namin kumain ng wala manlang imikan. Nagprotesta akong ako na ang maghuhugas ng plato kaso ayaw nya. Magligo na daw ako. Sumunod nalang ako para walang away.

* A few minutes later

" John! tapos na ako. Ikaw ba? " nagiisa lang kasi ang cr ngayon. Ginagawa pa ang Isa sa may kusina.

Pagbukas ko ng pinto. Bumungad agad sa akin si John. Nakahubad na sya. May nakalagay na towel sa balikat. Napalunok na lang ako sa aking laway. Ang macho nya hindi ko na kailangan ng pandesal na isasaw sa coffee kasi kaharap ko na yung tinapay.

Nagising na lang ang diwa ko na magsalita ito. " T-tapos ka na ba? " ewan ko ba kung bakit pareho kaming umurong ang mga labi. Habang pinagmamasdan ang sarili namin.

" Oo ikaw na ang sunod " pambawi ko sa natigil na bibig ko.

Lumabas ako ng pinto. Pumasok ako sa kwarto ko. Sumandal ako sa pinto.

" Nakakainis talaga! whooo " naghubad ako ng towel. Nagbihis ako ng damit. Nagbihis ako ng crop top na yellow at short. Nagpabango ako ng konti. May taste din naman ako sa scent. Nag suot ako ng sneakers na shoes. Itinali ko ang buhok ko ng donut bun.

Bumaba ako ng hagdan. " Ano ready na ako? San tayo pupunta? " natulala yata siya sa akin. Hindi sya makapagsalita. Pumalakpak ako ng malakas.

" Ay....sorry kanina ka pa ba? " napatawa na lang ako.

" Tara na. Hindi ka na ba magdadala ng bag? " kinuha ko ang bag ko sa sofa.

" Ano tara " nilock ni John ang pinto.

Matapos nitong ilock. Naglakad kami papuntang gate. Kinandado din nya ang gate. Pumasok kami sa kotse.

" San ba tayo pupunta? Parang kinakabahan ako " curious kong tanong.

" Sa prison di ba ngayon ang statement mo kay...ayoko nang sabihin. Baka lalo ka pang kabahan. Wag kang matatakot na sabihin ang katotohanan. Nandito ako sa tabi mo hindi ka nag-iisa " magfocus ito ng pagmamaneho at pinaandar ang kotse.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C30
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login